EN Zóna pre darcov

EDUCON

Ponorka v tíme

Projekt na zlepšovanie atmosféry, klímy a efektivity v tímoch a pracovných kolektívoch

Komplexný rozvojový program od riešenia medzigeneračných problémov, cez klímu v škole, motiváciu členov kolektívu až po budovanie jeho identity a hodnôt. 

Pretože neexistujú dve rovnaké školy a každá škola má jedinečnú DNA, neexistujú ani dva identické rozvojové programy. Na stretnutiach, workshopoch, resp. teambuildingoch využívame zážitkové učenie, gamifikáciu a ďalšie moderné nástroje osobnostného rozvoja ľudí. A to skupinovo i individuálne.

Časová náročnosť: Individuálne podľa požiadaviek a potrieb školy

Personálna náročnosť Ideálne je zapojenie celého kolektívu, vrátane nepedagogických pracovníkov

Finančná náročnosť Závisí od dĺžky trvania, počtu zapojených osôb, miesta realizácie a použitých nástrojov

Cieľová skupina Riaditelia škôl a školských zariadení, učitelia, pedagogickí i nepedagogickí pracovníci, výchovní poradcovia

Zodpovedná osoba PaedDr. Marek Kmeť

E-mail info@educon.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Prípadové štúdie realizácie aktivít na vyžiadanie z dôvodu zachovania anonymity škôl. Realizované v podmienkach základných i stredných škôl. Skupinovo i individuálne. Od jednorazových stretnutí až po komplexné, dlhodobé programy.

Späť
EDUmapa