EN Zóna pre darcov

OpenLab, o. z.

OpenLab

Systémové vzdelávanie v najnovších technológiách s odborníkmi z praxe na stredných školách

OpenLab je vzdelávací program pre stredné školy vytvorený odborníkmi z top technologických firiem na princípoch open source a partnerského prístupu. Pod vedením odborníka z praxe LabMastra, študenti v rámci vyučovania pracujú v tímoch na reálnych projektoch s firmami, pričom získavajú mäkké zručnosti a digitálne zručnosti v technológiách 21. storočia. OpenLab postupne rozširujeme ako neziskový vzdelávací projekt s cieľom otvoriť OpenLab-y zamerané na rôzne IT technológie na čo najväčší počet škôl vo všetkých slovenských regiónoch. Veríme, že OpenLab bude natoľko úspešný, že sa stane štandardom vzdelávania na Slovensku.

Časová náročnosť: Odborník z praxe LabMaster sa venuje študentom 5 hod/týždeň v rámci vyučovania

Personálna náročnosť 1 odborník z praxe LabMaster, k nemu sa môže pridať 1 učiteľ s cieľom prenosu technického know-how a rozvoja učiteľa

Finančná náročnosť Odmena pre odborníka z praxe - LabMastra (5 hod / týždeň, 17-25 eur/ hod.)

Cieľová skupina študenti stredných odborných škôl

Zodpovedná osoba Barbora Rusiňáková, Executive Manager OpenLab

E-mail barbora@openlab.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

SPŠE Hálova 16, Bratislava
SPŠ IT, Kysucké Nové Mesto

 

Späť
EDUmapa