EN Zóna pre darcov

EDUMA, n.o.

Online živá knižnica

Autentické výpovede sociálne vylúčených ľudí a ľudí, ktorí prichádzajú do kontaktu so znevýhodnenými ľuďmi

Nezisková organizácia EDUMA napomáha k formovaniu kritického myslenia u mládeže a učiteľov cez osobný a online storytelling. Online živá knižnica je vzdelávací portál, na ktorom sa nachádzajú autentické výpovede sociálne znevýhodnených ľudí. Používanie portálu podporuje solidaritu k znevýhodneným, formuje postoje k zraniteľným a diskriminovaným skupinám v spoločnosti, ako sú Rómovia, zdravotne znevýhodnení a po novom pokrýva aj témy šikany a kyberšikany.

Portál tiež poskytuje metodické návody pre pedagógov. Jeho špecifickým cieľom je pokryť medzipredmetové vzťahy a prierezové vzdelávanie na základných a stredných školách, ktoré rozvíjajú a budujú kritické myslenie mládeže s prepojením na jazyky, humanitné a prírodovedné vedy.
 

Časová náročnosť: 3 hodinový workshop ako pracovať s Online živou knižnicou (môže byť realizovaný aj online) + v prípade potreby konzultácie

Personálna náročnosť Minimálne 1 učiteľ na škole

Finančná náročnosť Vstup do Online živej knižnice pre 10 učiteľov na rok = 300 eur

Cieľová skupina Žiaci II. stupňa ZŠ, študenti stredných a vysokých škôl

Zodpovedná osoba Ondrej Mlynár

E-mail info@eduma.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

  • Základná škola s gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, ČSA 15, 045 01 Moldava nad Bodvou 
  • Základná škola Juraja Fándlyho, Fándlyho 7/A, 926 01 Sereď 
  • Základná škola s materskou školou, Komenského 3, 919 04 Smolenice 
  • Univerzita Mateja Bela, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 
  • Základná škola s materskou školou, Školská 12,  082 56 Pečovská Nová Ves 
  • Základná škola s materskou školou, 900 85 Vištuk č.44
  • Základná škola, Źelezničná 14, 821 07 Bratislava 
  • Základná škola Nováky, Pribinova 9, 972 71 Nováky
  • Základná škola, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín 
  • Súkromná základná škola s materskou školou DSA v Lučenci, Námestie Kubínyiho 6, 984 01 Lučenec
Späť
EDUmapa