EN Zóna pre darcov

Turnaj mladých fyzikov

Olympiáda mladých vedcov

Súťaž pre žiakov poskytuje možnosť riešiť problémy nachádzajúce sa na pomedzí fyziky, chémie a biológie

Olympiáda mladých vedcov je súťaž pre žiakov do 15 rokov, ktorá spája poznatky z fyziky, chémie a biológie. V prvom kole žiaci riešia na školách domáci experiment. Na základe výsledkov z experimentu a predošlých výsledkov žiakov sú najlepší z nich pozvaní na celoštátne kolo. Najúspešnejší žiaci sa ďalej zúčastňujú pravidelnej prípravy, ktorá vyvrcholí výberovým sústredením na medzinárodné kolo.

Časová náročnosť: Príprava a realizácia školského experimentu so žiakmi zaberie cca 4-6 hodín jednorázovo

Personálna náročnosť 1 učiteľ na škole

Finančná náročnosť 0-50 eur na rok. Podľa aktuálneho školského experimentu.

Cieľová skupina Žiaci od 13 do 15 rokov

Zodpovedná osoba Martin Plesch

E-mail plesch@savba.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď

Škola pre Mimoriadne Nadané Deti a Gymnázium, Bratislava

Gymnázium J. Lettricha, Martin

Základná škola Dlhé hony 1, Trenčín 

Späť
EDUmapa