EN Zóna pre darcov

LIVING MEMORY

Občianske vzdelávanie ako prevencia proti extrémizmu

Workshopy pre učiteľov o použití inovatívnych metód občianskeho vzdelávania ako prevencia extrémizmu a realizácia prednášok metódami inovatívneho občianskeho vzdelávania na SŠ.

Občianske vzdelávanie ako prevencia proti extrémizmu, uskutočňovaná na SŠ. Ide o tematické prednášky (kľúčové témy týkajúce sa totalitných režimov na SK v 20. st. (ako príklad - jedna z nich podiel SK na Holakauste), ktoré sú v rozsahu 2 vyučovacích hodín a tému si vyberajú samotné školy. Súčasťou prednášky je vždy polemická diskusia o téme, kde študenti obhajujú svoje názory k téme so zdrojmi a rovnako my diskutujeme o názoroch so znalosťou hodnoverných historických prameňov k téme.

Časová náročnosť: 32 hod./učitelia/školenie

Personálna náročnosť Podľa veľkosti školy – predpoklad 1 učiteľ občianskej náuky

Finančná náročnosť Školenia pre učiteľov sú bez poplatkov

Cieľová skupina Je zameraný na rozvoj učiteľa, sekundárnou cieľovou skupinou sú študenti SŠ

Zodpovedná osoba Mgr. Ľubomír Morbacher, PhD.; Mgr. Martin Slávik

E-mail lubomir.morbacher@livingmemory.sk, martin.slavik@livingmemory.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Stredná odborná škola pedagogická (PAKA), Sokolská 6, Modra;

Spojená škola ZŠ a G, Tilgnerova 14 Bratislava;

Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, Bratislava;

Gymnázium Senecká 2, Pezinok;

SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava;

SOŠ Polygrafická, Račianska 190, Bratislava;

Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava;

Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava;

Školský internát, Saratovská 26/B, Bratislava;

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava

Späť
EDUmapa