EN Zóna pre darcov

eduRoma- Roma Education Project

O krok pokrok

Jednou z hlavných aktivít projektu je doučovanie a mentoring rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pre zlepšenie ich študijných výsledkov počas pandémie i mimo nej a program zastrešuje aj vzdelávanie učiteľov a zástupcov pomáhajúcich profesií -kurzy rómskeho jazyka.

O krok pokrok je terénny kultúrno-vzdelávací program,ktorý založili rómski a prorómski aktivisti z eduRomy v úvode prvej vlny pandémie ochorenia Covid-19. Hlavným cieľom programu je podpora chudobných rómskych detí z vylúčených komunít na ceste za lepším a kvalitným vzdelaním. 

Program realizujeme cez:

    • celoročné individuálne doučovanie detí
    • vzdelávacie víkendové tréningy, poznávacie výlety a letnú akadémiu
    • materiálno-technickú pomoc pre dosahovanie lepších študijných výsledkov detí
    • spoluprácu so školami, ktoré deti navštevujú a ich rodičmi
    • vzdelávanie učiteľov a pomáhajúcich profesií.

Časová náročnosť: Jeden mentor sa venuje 4 hodiny týždenne 6 deťom.

Personálna náročnosť Jeden mentor sa venuje 4 hodiny týždenne 6 deťom.

Finančná náročnosť Pre žiakov a učiteľov zdarma

Cieľová skupina Žiaci ZŠ, najmä z prestupových ročníkov zo 4. do 5. ročníka a tiež z 9. ročníka na SŠ

Zodpovedná osoba Laura Kösziklová

E-mail laura@eduroma.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Náš projekt vznikol ako reakcia na presun prezenčného vzdelávania do online priestoru v čase, kedy sa školy zavreli. Preto fungujeme v komunitných centrách v mestách a obciach na východnom Slovensku (Prešov, Sabinov, Hrabušice, Bajerov, Červenica pri Prešove, Ražňany).

Späť
EDUmapa