EN Zóna pre darcov

Slovenská asociácia bývalých uršulínskych žiačok a žiakov, o.z.

Nová Uršulínska Škola

Transformačný program, ktorý organizačne spojí MŠ, ZŠ a Gymnázium do jednej školy a vylepší výchovno-vzdelávací proces

Cieľom je splniť 5 šialene dôležitých cieľov – vylepšiť nasledovné oblasti: 1. Naplnenie poslanie uršulínkych škôl, 2. Používanie meričiánskej pedagogiky, 3. Spokojnosť všetkých zainteresovaných skupín, 4. Sebestačnosť a úspech školy, 5. Efektivita riadiacich a výchovno-vzdelávacích procesov na škole.

Používame 4 hlavné metódy – Design Thinking, CliftonStrengths coaching - Gallup, Four Disciplines of Execution a Agile methods. Čo sa týka pedagogického procesu, plánujeme využiť niektoré z týchto inovatívnych metód - Učiace sa Slovensko, Indícia, IT Akadémia, Leaf, Daltonský plán, RAU, eTwinning a online jazykové kurzy,

Časová náročnosť 

Členmi centrálneho tímu je 5 ľudí, ktorým to každému zaberie 3 hodiny týždenne. Programový riaditeľ strávi na NUŠ 50 percent svojho času. Každý z členov rieši priamo projekty, ktoré sú časťou programu. Každému členovi to zaberie ďalšie 2 hodiny týždenne. V rámci druhého roku realizácie nášho programu (školský rok 2019/2020) plánujeme zrealizovať 25 projektov v rámci NUŠ, čo bude vyžadovať priemerne ďalších 15 hodín týždenne od učiteľov.

Finančná náročnosť 
Odhadované náklady na školu s 500 žiakmi.

 • 3000 Eur ... Školenie pre Program / Projekt manažment a agilné/iteratívne metódy (pre 5ľudí z centrálneho tímu)
 • 3000 Eur ... Školenie pre Myslenie cez Dizajn (pre 5 ľudí z centrálneho tímu)
 • 1200 Eur ... cena Assessmentu talentov /silných stránok (pre 60 učiteľov)
 • 1500 Eur ... školenie ohľadom premeny talentov na silné stránky a tímový koučing
 • SPOLU: 8700 Eur za školenia na 4 metódy a tímový mentoring (minimálna čiastka pre základ programu na inej škole)
   
 • 5000 Eur ... Konzulting pri implementácii Program / Projekt manažment a agilné/iteratívne metódy (pre program na rok)
 • 5000 Eur ... Konzulting pre Myslenie cez Dizajn (pre celý program na rok)
 • 1600 Eur ... Individuálny Mentoring talentov pre 10 členov vedenia školy v rozsahu 2h na jedného
 • SPOLU: 11500 Eur...Konzulting a individuálny mentoring vedenia (ďalšia fáza, ktorú niektoré školy možno môžu robiť vo svojej réžii)
   
 • 7500 Eur ... Mentoring talentov pre 50 učiteľov členov vedenia školy v rozsahu 2h na jedného (v prípade, že škola má záujem mentorovať celý pedagogický zbor)
 • Pozn. Nie je tu uvedená cena na assessment žiakov v oblasti talentov a silných stránok ani ďalšia práca s nimi. Predpokladáme, že náklady s týmto spojené by rodičia radi uhradili.

Cieľová skupina Učitelia a žiaci MŠ, ZŠ a Gymnázia

Zodpovedná osoba Mgr. Veronika Balážová

E-mail veronikabalazova@gmail.com

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Gymnázium sv. Uršule

ZŠ s MŠ sv. Uršule

 

Späť
EDUmapa