EN Zóna pre darcov

OZ Nenápadní hrdinovia

Nenápadní hrdinovia

Oboznámenie študentov s totalitným režimom cez prednášku, diskusiu a premietanie krátkeho filmu

V našej spoločnosti nie sú docenené osobnosti, ktoré trpeli v čase komunistického režimu. Nenápadní hrdinovia, o.z. pripravuje a realizuje viacero projektov zameraných na odovzdávanie skúseností medzi mladými ľuďmi a generáciou tých, ktorých postoje, utrpenie, nepoddajnosť nám prinavrátili slobodu. Robíme to prostredníctvom organizovania konferencií pre učiteľov dejepisu, študentov na stredných školách, stretávanie sa s politickými väzňami a mnoho ďalších aktivít, ktoré nás posúvajú v spoločenskej aj vzdelávacej sfére.

Myšlienkou projektu je priblížiť životné osudy politických väzňov dospievajúcej generácií a spoločnosti. Odkryť im nasledovania hodné vzory. Prednáška pre študentov na školách, aby sa zoznámili s projektom. Súčasťou prednášky je oboznámenie študentov z totalitným režimom, diskusia, premietanie krátkeho filmu. Návod, ako hľadať vo svojom okolí ľudí, ktorí trpeli počas komunistického režimu.

Nasleduje samostatná práca: vyhľadanie osôb, štúdium literatúry, rozhovor s pamätníkom, archívny výskum, možnosť konzultácie s historikom. Kooperácia s učiteľmi na školách. Konferencia pre učiteľov (nie len) dejepisu, ktorá sa koná každoročne k danej téme.

Časová náročnosť: 16 hodín školenie učiteľa

Personálna náročnosť 1 učiteľ na škole

Finančná náročnosť Školenie učiteľa - cca 200 eur, Workshop na škole - cca 200 eur

Cieľová skupina Žiaci ZŠ a SŠ

Zodpovedná osoba František Neupauer, Anna Kalafutová

E-mail frantisek.neupauer@gmail.com, kalafutovaani@gmail.com

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Gymnázium Varšavská cesta, Žilina

Gymnázium Groslingova, Bratislava

Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok

Evanjelické gymnázium, Martin

Evanjelická spojená škola Prešov

Gymnázium sv. Moniky, Prešov

Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Humenné

Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov

Gymnázium bilingválne, T. Ružičku, Žilina

Späť
EDUmapa