EN Zóna pre darcov

Karpatská nadácia (celosvetovo MyMachine Global Foundation)

MyMachine Slovakia

Rozvoj tvorivosti cez prácu na spoločnom projekte žiakov ZŠ, študentov SOŠ a VŠ - vysnívanom vynáleze.

MyMachine je vzdelávací program rozvíjajúci tvorivé myslenie detí a mládeže. Dáva šancu vynaliezavým deťom a mladým ľuďom nachádzať technické riešenia pre originálne nápady – vysnívané vynálezy. Jeho jedinečnosť spočíva v spolupráci troch úrovní vzdelávacieho systému – základných, stredných odborných a vysokých škôl. Deti a mladí ľudia sa učia pracovať v tímoch, komunikovať, prezentovať, vnímať a rešpektovať vzájomne svoje talenty, kriticky myslieť a tvorivo pristupovať k riešeniu problémov. V MyMachine kladieme dôraz na technické smery vzdelávania – vedu, technológiu, inžinierstvo, umenie a matematiku – STE(A)M. To všetko sú kompetencie, ktoré sú považované za kľúčové pre uplatnenie sa v dnešnom globálnom a neustále sa meniacom svete.

Časová náročnosť: Individuálna podľa projektu a samostatnosti študentov. Projekt prebieha počas jedného šk. roka

Personálna náročnosť Väčšinou komunikujeme s jedným učiteľom/učiteľkou a riaditeľom/riaditeľkou.

Finančná náročnosť Účasť v programe je pre školy bezplatná, náklady na materiál a cestovné hradí Karpatská nadácia.

Cieľová skupina žiaci 6-12 rokov, študenti 2. a 3. ročníkov SŠ

Zodpovedná osoba Žofia Teplická

E-mail zofia.teplicka@karpatskanadacia.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Strojnícka fakulta TUKE,

Fakulta umení TUKE,

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA,

Škola umeleckého priemyslu Košice, 

Stredná priemyselná škola strojnícka Košice, 

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad, 

Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej Prešov, 

Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina,

Stredná priemyselná škola informačných technológií Kysucké Nové Mesto, 

Cirkevná ZŠ R. Zaymusa Žilina,

ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto, 

Spojená škola Letná Poprad,

ZŠ Šarišské Bohdanovce, 

ZŠ M. R. Štefánika Budimír,

ZŠ Hroncova 23 Košice

Späť
EDUmapa