EN Zóna pre darcov

Future Generation Europe

Mini-Erasmus

Generálka vysokoškolského života už počas strednej školy

Projekt prináša možnosť pre stredoškolákov stať sa na týždeň skutočnými vysokoškolákmi a rozhodnúť sa tak na základe vlastnej skúsenosti o svojej budúcnosti. Študenti vďaka projektu zistia, ako vysokoškolské štúdium vyzerá, ako prebiehajú prednášky a semináre a čo je obsahom učiva na ich vysnívanom odbore.

Vďaka tomu sa budú môcť lepšie rozhodnúť pri výbere vysokej školy a nebudú sa musieť spoliehať na informácie z druhej ruky. MiniErasmus žiakom tiež prináša rôzne sprievodné aktivity a možnosti stretnúť sa so študentmi vysokých škôl, firmami, študentskými, či neziskovými organizáciami, vďaka čomu sa dozvedia o možnostiach ako byť aktívni popri škole. Taktiež sa stretnú aj s absolventmi daných odborov, ktorí im priblížia ako sa dá s konkrétnym diplomom uplatniť.

Časová náročnosť

Priebeh projektu zabezpečuje a organizuje občianske združenie Budúca Generácia Európy. Stredná škola, resp. učitelia poskytujú súčinnosť v tom, že projekt odporučia študentom a uvoľnia vybraných študentov na dni trvania projektu z vyučovania. Následne odporúčame po ukončení projektu interakciu účastníkov s ostatnými spolužiakmi a prezentovanie ich skúsenosti. V prípade záujmu je možné prísť projekt prezentovať na strednú školu zástupcom organizácie. Škola taktiež schvaľuje zoznam prijatých uchádzačov do projektu. Účasť školy v projekte preto pre školu a jej zamestnancov nepredstavuje príťaž.

Finančná náročnosť

Účasť v projekte je pre školu bezplatná. Vybraní účastníci/ študenti platia za celý projekt symbolický poplatok 20 eur. Organizácia zabezpečuje vybraným účastníkom ubytovanie v mieste konania projektu. 

Nová online forma projektu

Pre výnimočnú situáciu sa v roku 2020 uskutoční projekt MiniErasmus online formou počas 1 dňa. Poplatok pre účastníka online formy projektu je 5 eur.

 

Časová náročnosť: Online forma - 1 deň

Personálna náročnosť Účasť školy v projekte pre školu a jej zamestnancov nepredstavuje príťaž

Finančná náročnosť Online formát projektu - poplatok 5 eur

Cieľová skupina Študenti stredných škôl

Zodpovedná osoba Mgr. Matúš Jarolín

E-mail info@futuregenerationeurope.eu

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Gymnázium Grösslingová 18. GAMČA, Bratislava

Obchodná akadémia Račianska, Bratislava

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava

Gymnázium Piera Coubertaina, Piešťany

Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra

Gymnázium Boženy Slančíkovej, Lučenec

Cirkevná spojená škola A.Radlinského, Dolný Kubín

Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Levoča

Gymnázium Park Mládeže, Košice

Späť
EDUmapa