EN Zóna pre darcov

Súkromná základná škola BellAmos

Literárne dielne čítania

Podpora čítania, čitateľstva a čitateľskej gramotnosti

Pravidelné čítanie má zásadný vplyv na učenie detí. Zvyšuje úspešnosť žiakov vo väčšine školských predmetov aj v živote. Každé dieťa sa môže stať dobrým čitateľom, pokiaľ mu poskytneme príležitosť a podporu.

Dielne čítania poskytujú príležitosť aj podporu – je to komplexná metóda, vhodná pre čítanie individuálne zvolených kníh. Predpokladá pravidelný systém práce. Je založená na tom, že účinné čítanie má individuálnu zložku (samostatné tiché čítanie, záznamy reakcií) a zložku sociálnu (diskusia, konzultácie). Dielňa čítania môže mať viacero variantov, môže sa v nej odohrávať mnoho činností podľa vyspelosti žiakov či možností školy.

Finančná náročnosť

Samotné zavedenie prístupu na školu je 0€ – prvotné metodiky, nápady, plány poskytneme

Časová náročnosť

Úvodné stretnutie, oboznámenie sa s aktivitou, teoretické východiská, metódy a aktivity – max. 5 hodín

 

Cieľová skupina Žiaci a učitelia 2. stupňa ZŠ

Zodpovedná osoba Zuzana Herbrychová

E-mail herbrychova@bellamos.sk

EDUmapa