EN Zóna pre darcov

KUBO MEDIA,s.r.o.

KUBO EDU

Tisíce detských kníh na jednom mieste, okamžite dostupných všetkým žiakom a učiteľom - KUBO EDU je kľúčom k rozvoju čitateľskej gramotnosti na Slovensku.

KUBO EDU je slovenská digitálna knižnica pre deti od 2-12 rokov, ponúkajúca stovky kníh v atraktívnom grafickom prevedení. Učiteľ aj žiaci získavajú prístup do jednoduchého rozhrania, cez ktoré môže pedagóg zadať čítanie v škole alebo na doma každému žiakovi personalizovane a individuálne. Knihy je možné čítať na počítači, tablete, mobile alebo na interaktívnej tabuli. Knižnica obsahuje publikácie vhodné na výučbu predmetov ako sú Čítanie, Literatúra, Anglický jazyk, Vlastiveda, Prírodoveda, Matematika a ďalšie. KUBO EDU podporuje radosť z čítania, čítanie s porozumením a estetické cítenie detského čitateľa. V KUBO apke nájdete povinné čítanie, stovky encyklopédií, ale aj množstvo moderných slovenských aj svetových detských kníh.

Časová náročnosť: Príprava na prácu s KUBO apkou nie je pre učiteľov časovo náročná. (max. 2-3 hodiny školenia)

Personálna náročnosť minimálne 1 učiteľ/ka

Finančná náročnosť Fixný poplatok za prístup do knižnice: 2 EUR/žiak/rok. Pre pedagógov je projekt sprístupnený zadarmo.

Cieľová skupina 6-12 rokov

Zodpovedná osoba Mgr. Ing. Jana Baginová, PhD.

E-mail baginova@kubomedia.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Projekt je v testovacej fáze v niekoľkých pedagogických zariadeniach. Jeho oficiálne spustenie je naplánované na jeseň 2021.

Späť
EDUmapa