EN Zóna pre darcov

Občianske združenie Krúžky v škole

Krúžky v škole – všetko pre detský úsmev

Záujmové krúžky pre deti priamo v materských a základných školách

Naším zámerom je, aby sme v deťoch prostredníctvom krúžkov a zážitkových hodín prebudili záujem o voľnočasové aktivity. Chceme deťom ukázať iný pohľad na vzdelávanie a vrátiť im nadšenie z spoznávania nových vecí. Veríme, že pre deti je zvedavosť a záujem o spoznávanie okolitého sveta prirodzená. Prvoradé je vtiahnutie do aktivity a vytvorenie podnetov, čím sú deti schopné získavať nové poznatky bez toho, aby si to vôbec uvedomovali. Zameranie krúžkov je rôzne: edukačné, športové, jazykové, hudobné, umelecké.

Finančná náročnosť 

Základná suma na krúžok je 42eur/polrok. Túto sumu hradia rodičia. Ak by učiteľ vyučoval krúžok na škole ponúkame odmenu 10 eur/lekcia.

Časová náročnosť: 1 hodina/týždeň

Personálna náročnosť 1 vychovávateľ

Finančná náročnosť Základná suma na krúžok je 42 eur/polrok.

Cieľová skupina Deti MŠ a žiaci 1. stupňa ZŠ

Zodpovedná osoba Mgr. Monika Fecenková

E-mail monika@kruzkyvskole.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Edulienka - Konventná 1, Staré mesto

ZŠ Dubová 1, Staré Mesto

ZŠ Evanjelická - Palisády 57, Staré Mesto

ZŠ Ivana Bukovčana 3, Devínska Nová Ves

ZŠ Karloveská 61, Karlova Ves

ZŠ Malokarpatské námestie 1, Lamač

ZŠ Javorova Alej Čierna Voda, Čierna Voda

ZŠ Miloslavov - Alžbetin Dvor 81, Miloslavov

ZŠ Školská 4 - Chorvátsky Grob, Chorvátsky Grob

Späť
EDUmapa