EN Zóna pre darcov

CEEV Živica

Komenského inštitút

Program, ktorý prispieva k zmene školstva prostredníctvom rozvoja pedagógov a podpory ich reformných aktivít.

Komenského inštitút od roku 2016 poukazuje na výzvy, ktorým čelí naše školstvo a ukazuje pozitívne príklady ich riešení. Rozvíja komunitu pedagógov, ktorých aktivity a príbehy inšpirujú učiteľov po celom Slovensku a zvyšujú status učiteľov v spoločnosti. Aj preto je už v učiteľskej komunite etablovaný a záštitu nad ním má prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Komenského inštitút má dnes vo svojom portfóliu široké spektrum aktivít. Systematické komplexné rozvojové vzdelávanie učiteľov ponúka v rámci ročného programu alebo 8 - mesačného koučingového výcviku. Absolventi sa ďalej združujú v Alumni programe. Program pracuje so širšou pedagogickou verejnosťou. Ponúka rozvojové aktivity krátkodobého charakteru či online podujatia, ktorými prispieva k pozitívnym zmenám v regiónoch - webináre, letné školy, živé workshopy, publikačná činnosť.

Časová náročnosť: Celoročný program - 3-dňový teambulding v júli, 5-dňová letná škola v auguste, štyri 4-dňové workshopy počas roka a 20 webinárov

Personálna náročnosť Do jedného ročníka môže byť prijatý z jednej školy len jeden učiteľ

Finančná náročnosť Program je bezplatnný, Komenského inštitút hradí všetky náklady spojené so štúdiom

Cieľová skupina Študenti učiteľských odborov VŠ, učitelia, riaditelia a pedagogickí zamestnanci

Zodpovedná osoba Zuzana Labašová

E-mail labasova@zivica.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou

ZŠ Sadová 620, Senica

ZŠ Dolinský potok

Gymnázium Golianova 68 Nitra, Katedra informatiky FPV UKF v Nitre

Základná škola, Nábrežie mládeže 5, Nitra

ZŠ s MŠ Pohorelá

Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava

ZŠ s MŠ Pliešovce

ZŠ s MŠ Veľké Leváre

ZŠ s MŠ Školská 2, Podolínec

Späť
EDUmapa