EN Zóna pre darcov

Junior Achievement Slovensko, n.o

Ja a peniaze

Vzdelávací program pre žiakov prvého stupňa ZŠ na podporu a zvýšenie zručností vo finančnej gramotnosti

Program je primárne zameraný na vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti. Hravou formou, prostredníctvom hlavnej postavy učebných textov, Filipa a s použitím praktických príkladov z praxe, učí program žiakov efektívnemu hospodáreniu. Prevedie ich od základov - čo sú peniaze a na čo slúžia, cez osvojenie si základných životných hodnôt až po náročnejšie témy, ako sporenie, či poistenie.

Vzhľadom na negatívne výsledky žiakov v oblasti finančnej gramotnosti a aktuálnu situáciu v zadlženosti občanov SR, máme za to, že je nevyhnutné vhodným spôsobom učiť základy finančnej gramotnosti už žiakov na základných školách.

Finančná náročnosť pre učiteľa

Vzdelávanie učiteľa = 78 hodín (33 dištančne a 45 prezenčne). V prípade akreditovaného kontinuálneho vzdelávania = 110 hodín (65 dištančne a 45 prezenčne). Vzdelávanie je realizované postupne počas školského roka a program je možné začať na škole realizovať už po absolvovaní trojdňového úvodného metodického tréningu učiteľa v rozsahu 37 hodín.

Časová náročnosť: Vzdelávanie učiteľa = 78 hodín

Personálna náročnosť Projekt môže na škole realizovať aj iba jeden vyškolený učiteľ.

Finančná náročnosť Poplatok za vzdelávanie učiteľa = 80 €. Poplatok za prihlásenie sa školy do programu = 30 € / školský rok.

Cieľová skupina Žiaci 1. až 4. ročníka ZŠ

Zodpovedná osoba Peter Kalčevský

E-mail kalcevsky@jaslovensko.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír

Základná škola Ľudovíta Fullu, Košice

Základná škola Teodora Jozefa Moussona, Michalovce

Základná škola Juraja Fándlyho, Sereď

Špeciálna základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Topoľčany

Základná škola s materskou školou I. Krasku, Trnava

Základná škola sv. Don Bosca, Topoľčany

Späť
EDUmapa