EN Zóna pre darcov

Junior Achievement Slovensko, n.o

Ja a peniaze

Vzdelávací program pre žiakov prvého stupňa ZŠ na podporu a zvýšenie zručností vo finančnej gramotnosti

Program je primárne zameraný na vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti. Hravou formou, prostredníctvom hlavnej postavy učebných textov, Filipa a s použitím praktických príkladov z praxe, učí program žiakov efektívnemu hospodáreniu. Prevedie ich od základov - čo sú peniaze a na čo slúžia, cez osvojenie si základných životných hodnôt až po náročnejšie témy, ako sporenie, či poistenie. Pre žiakov zapojených do programu sú k dispozícii pracovné zošity. Vzhľadom na negatívne výsledky žiakov v oblasti finančnej gramotnosti a aktuálnu situáciu v zadlženosti občanov SR, máme za to, že je nevyhnutné vhodným spôsobom učiť základy finančnej gramotnosti už žiakov na základných školách.

Finančná náročnosť pre učiteľa

Vzdelávanie učiteľa = 70 hodín (40 dištančne a 30 prezenčne). Vzdelávanie je realizované postupne počas školského roka a program je možné začať na škole realizovať už po absolvovaní trojdňového úvodného metodického tréningu učiteľa. Poplatok za vzdelávanie učiteľa = 100 €, s možnosťou získať zľavu za skoré prihlásenie. Poplatok za prihlásenie sa školy do programu = 40 € / školský rok (bez ohľadu na počet zapojených učiteľov, tried, či žiakov) na 1 školský rok.

Časová náročnosť: Vzdelávanie učiteľa = 70 hodín. Program je možné realizovať ako prirodzenú súčasť ostatných predmetov počas celého školského roka.

Personálna náročnosť Projekt môže na škole realizovať iba vyškolený učiteľ.

Finančná náročnosť Vyškolenie učiteľa = 100 €, prihlásenie školy do programu = 40 € / školský rok (bez ohľadu na počet zapojených učiteľov, tried, či žiakov)

Cieľová skupina Žiaci 1. až 4. ročníka ZŠ

Zodpovedná osoba Róbert Borbély

E-mail borbely@jaslovensko.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír

Základná škola Ľudovíta Fullu, Košice

Základná škola Teodora Jozefa Moussona, Michalovce

Základná škola Juraja Fándlyho, Sereď

Špeciálna základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Topoľčany

Základná škola s materskou školou I. Krasku, Trnava

Základná škola sv. Don Bosca, Topoľčany

Späť
EDUmapa