EN Zóna pre darcov

LEAF

Individuálny rozvojový program učiteľov (IRPU)

Koučingovo-mentoringový program pre učiteľov II. stupňa základných škôl a stredných škôl

IRPU je 8-mesačný koučingovo-mentoringový program, ktorý učiteľom pomáha ďalej rásť po profesionálnej aj osobnostnej stránke. Je určený pre učiteľov II. stupňa základných škôl a stredných škôl, ktorí sa chcú neustále zlepšovať, aby boli pre svojich žiakov skutočnou inšpiráciou a vytvárali im čo najvhodnejšie podmienky na celostný rozvoj.

Okrem podpory mentora šitej priamo na mieru, učitelia zapojením do programu získavajú i ďalší benefit - komunitu učiteľov rovnakej krvnej skupiny z celého Slovenska. V rámci komunity si aj po skončení programu navzájom pomáhajú, zdieľajú svoje skúsenosti, inšpirujú sa a aj kamarátia. Pre absolventov programu organizujeme pravidelné komunitné stretnutia v rôznych mestách, s cieľom naďalej sa profesionálne rozvíjať.

Na začiatku šk. roka si učiteľ za pomoci mentora stanoví cieľ na ktorom budú spoločne pracovať. Počas trvania programu mentor navštevuje vyučovacie hodiny približne v dvojtýždňovom intervale. Do hodín nezasahuje, iba ich pozoruje a následne ich spoločne s učiteľom rozoberá. Formou dobre položených otázok sa snaží mentor pomôcť učiteľovi, aby objavil riešenia, ktoré jeho prácu posunú na vyššiu úroveň. Mentor učiteľovi nedáva návod, je jeho sprievodcom a inšpiráciou v procese objavovania nových možností.

Časová náročnosť: Osobné stretnutia s mentorom v triede i mimo nej s frekvenciou približne raz za dva týždne (cca 10-15 stretnutí celkom)

Finančná náročnosť Účastnícky poplatok za 8-mesačný program = 100 eur

Cieľová skupina Učitelia 2. stupňa ZŠ a stredných škôl

Zodpovedná osoba Viera Lasáková

E-mail viera.lasakova@leaf.sk

EDUmapa