EN Zóna pre darcov

I AMbitious o.z.

I AMbitious- Ročný program neformálneho vzdelávania

Prepájanie proaktívnych študentov s osobnosťami, ktoré im predávajú osobné aj kariérne vedomosti a skúsenosti

I AMbitious je program neformálneho vzdelávania pre stredoškolákov, ktorí prispievajú k prosperite svojho okolia a snažia sa naplno využívať svoje možnosti. Cieľom programu je prepájať ambicióznych študentov s inšpiratívnymi profesionálmi, ktorí im predávajú svoje kariérne vedomosti a skúsenosti. Program prebieha raz do týždňa a skladá sa zo siedmich nosných aktivít, ktorými sú mentoringový program, projekt v praxi s mestom Trenčín, projekt v praxi s firmou, dobrovoľníctvo, workshopy, diskusie bez predsudkov a z vlastného projektu, ktorý si tvoria študenti za pomoci svojich mentorov.

Hlavné témy programu sú: Sebarozvoj, dobrovoľníctvo, budovanie morálnych hodnôt, timemanagement a prokrastinácia, prezentačné a komunikačné zručnosti, kritické myslenie, práca v tíme, finančná gramotnosť, podnikavosť a pozitívne líderstvo.

Program I AMbitious pomáha študentom posúvať sa vpred, otvára im dvere do kariérneho sveta a snaží sa budovať v nich pozitívne líderstvo. Dobrovoľnícke aktivity formujú zmýšľanie, budujú morálne hodnoty študentov a búrajú ich predsudky. Vďaka projektu s mestom sa študenti naučia, že je potrebné byť aktívnym aj vo verejnom sektore a porozumejú tomu, ako verejný sektor funguje. V projeke v praxi s firmou zistia viac o podnikaní, pretože budú spracovávať konkrétne zadanie danej firmy. Vo vlastnom projekte využijú všetko čo sa v programe naučili a vytvoria projekt, ktorý inovuje a je pozitívny pre naše okolie. Vďaka programu I AMbitious chceme pomáhať študentom rásť a nebáť sa tvoriť vlastné projekty. 

Cieľová skupina Študenti stredných škôl

Zodpovedná osoba Terézia Dominika Lukáčová

E-mail terezia@iambitious.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Gymnázium Dubnica nad Váhom,

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne,

Gymnázium Bánovce nad Bebravou,

Obchodná akadémia Trnava,

Obchodná akadémia Považská Bystrica,

Gymnázium Púchov, Piaristické gymnázium v Trenčíne,

Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom

Späť
EDUmapa