EN Zóna pre darcov

Learn2Code o.z.

GalaxyCodr - interaktívna vzdelávacia hra

Učíme žiakov 3.-4. ročníka ZŠ programovať hravou formou

GalaxyCodr je vzdelávacia hra, vďaka ktorej sa zábavným spôsobom dieťa naučí algoritmické myslenie a základné princípy programovania. Design galaxie pozostáva z 10 planét, kde na každej z nich sa hráč naučí niečo nové. Je určená pre deti od 8 rokov ako vstup do kreatívneho sveta informačných technológií.

Časová náročnosť: 1,5 hod školenie + 4 hod individuálna príprava učiteľa

Personálna náročnosť 1 učiteľ na celý rok

Finančná náročnosť hra je zadarmo

Cieľová skupina Žiaci 3.-4. ročníka ZŠ a ich učitelia informatiky

Zodpovedná osoba Radovan Debnár

E-mail info@learn2code.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

ZŠ a MŠ Pernek,

ZŠ E. M. Šoltésovej Krupina,

ZŠ Hrnčiarska Zvolen,

ZŠ M. Rázusa Zvolen,

CZŠ sv. J. Bosca Lučenec,

ZŠ Moskovská Banská Bystrica,

ZŠ s MŠ sv. Gorazda Nitra,

CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov, ZŠ Veľké Úľany

Späť
EDUmapa