EN Zóna pre darcov

Learn2Code o.z.

Hrajme GalaxyCodr

Učíme žiakov 3.-4. ročníka ZŠ programovať hravou formou

GalaxyCodr je vzdelávací produkt, ktorý je zameraný na dve cieľové skupiny, ako je v edukatívnej oblasti bežnou praxou. Žiakov a ich učiteľov považujeme za rovnocenné cieľové skupiny (zameriavať sa na ne bez holistického prístupu je nezmyselné):

1. podpora digitálnej gramotnosti medzi žiakmi vo vekovej kategórií 8-11 rokov zážitkovou formou.

2. sprostredkovať učiteľom informatiky na základných školách príklady dobrej praxe inovatívneho vyučovacieho procesu cez program GalaxyCodr.

Časová náročnosť: 1,5 hod školenie + 4 hod individuálna príprava učiteľa

Personálna náročnosť 1 učiteľ na celý rok

Finančná náročnosť 20eur/metodik na 1,5 hod školenie + diéty a cesta

Cieľová skupina Žiaci 3.-4. ročníka ZŠ a ich učitelia informatiky

Zodpovedná osoba Žofia Bosáková

E-mail zofia.bosakova@learn2code.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

ZŠ a MŠ Pernek,

ZŠ E. M. Šoltésovej Krupina,

ZŠ Hrnčiarska Zvolen,

ZŠ M. Rázusa Zvolen,

CZŠ sv. J. Bosca Lučenec,

ZŠ Moskovská Banská Bystrica,

ZŠ s MŠ sv. Gorazda Nitra,

CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov, ZŠ Veľké Úľany

Späť
EDUmapa