EN Zóna pre darcov

Greenpower To Schools OZ

Greenpower Slovensko

Pre tím študentov je postavená výzva: „Postav so spolužiakmi elektrickú formulu a zúčastni sa s ňou pretekov“

Greenpower je vzdelávací projekt, ktorý vznikol za účelom rozvinúť nadšenie detí a mladých ľudí pre vedu a techniku, podporiť tak záujem o štúdium odborov z oblasti technológií, ale aj rozvoj mäkkých zručností  (spolupráca, vytrvalosť, zodpovednosť za vlastné vzdelávanie, kreativita, atď.).

Projekt podporuje nové formy vzdelávania, kde sa mení úloha učiteľa na manažéra vzdelávania. Projekt je súčasťou tzv. neformálneho vzdelávania, úzko prepojený so školskými vzdelávacími plánmi.  Projekt vznikol pred 20 rokmi vo Veľkej Británii a neustále sa rozvíja. Každoročne sa ho zúčastňuje vyše 10 000 žiakov a študentov od 9 - 25 rokov z celého sveta (Veľká Británia, USA, Čína, Singapur... ).

Pre základné školy je určená kategória Goblin a pre stredné školy F-24.

Časová náročnosť: 

Minimálny plánovaný čas na projekt je pol rok, optimálny celý školský rok. V kategórii Goblin (ZŠ) trvá postavenie a testovanie  formule priemerne 20 – 25 hodín. V kategórii F-24 (SŠ) čas závisí od zvolenej náročnosti projektu 30 – 40 hodín.

 

Personálna náročnosť Stačí jeden učiteľ . K dispozícii sú aj mentori tímu, ktorí pomáhajú učiteľovi a žiakom s technickou stránkou projektu.

Finančná náročnosť Formula Goblin – cena stavebnice 2.000€ . Formula F-24 – cena stavebnice 4.000€. Stavebnice sa na konci sezóny rozoberú a znovu použijú v nasledujúcej sezóne.

Cieľová skupina Základné a stredné školy

Zodpovedná osoba Arnold Kiss, Martin Knotek

E-mail arnold@greenpower-slovensko.sk, martin@greenpower-slovensko.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Kategória:  Formula Goblin (9-13)

Základná škola s materskou školou Riazanská 75, 831 03 Bratislava

Základná škola Holíčska 50, 851 05 Bratislava

Edulienka, Konventná 1, 811 03 Bratislava

Škola Pre Mimoriadne Nadané Deti a Gymnázium Skalická 1, 831 02 Bratislava

Súkromná základná škola Česká 10, 831 02 Bratislava

Základná škola Nejedlého 8, 841 02 Bratislava

Súkromná základná škola FELIX, Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava

ZŠ s MŠ Dubová 1, Bratislava Dubová 1, 811 04 Bratislava

Základná škola s materskou školou Demänovská ulica 408/4A, 031 01 Liptovský Mikuláš

Kategória  Formula F 24(14-16)

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava

Akadémia LEAF – LEAF Academy, Sasinkova 13,  811 08 Bratislava

Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava 49

Gymnázium Bilíkova 24, 844 19 Bratislava

Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

SOŠ Informačných technológií, Hlinícka 1, 831 52 Bratislava

Späť
EDUmapa