EN Zóna pre darcov

Človek v ohrození

Globálne vzdelávanie ZŠ - Biológia a Dejepis

Aktivity a námety, ktoré tematicky korešpondujú s učivom predmetov biológia a dejepis v rámci všetkých ročníkov 2. stupňa ZŠ

Metodická príručka vznikla v rámci medzinárodného projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach. Jeho cieľom je systematicky začleňovať globálne vzdelávanie (GV) do jednotlivých predmetov tak, aby sa jednotlivé GV témy dali jednoducho použiť na hodinách a zároveň boli plne v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

Výsledkom je séria 16 aktivít, ktoré tvoria túto príručku. Texty pripravovali autorky, z ktorých väčšina je aktívnymi učiteľkami na stredných školách. Táto príručka je určená tým z Vás, ktorí máte záujem vnášať do vzdelávania globálnu dimenziu prostredníctvom interaktívnych zážitkových aktivít. V príručke preto nájdete 19 komplexne rozpracovaných aktivít a 41 súhrnných námetov, ktoré tematicky korešpondujú s učivom predmetov biológia a dejepis v rámci všetkých ročníkov 2. stupňa základnej školy.

Aktivity a námety v tejto príručke sú výsledkom dlhodobej úzkej spolupráce motivovaných učiteľov a učiteliek s odborníkmi z oblasti globálneho vzdelávania.

Finančná náročnosť Bez poplatku

Cieľová skupina Žiaci druhého stupňa ZŠ

Zodpovedná osoba Lukáš Osvald

E-mail globalnevzdelavanie@clovekvohrozeni.sk

EDUmapa