EN Zóna pre darcov

Človek v ohrození

Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu anglický jazyk na stredných školách

Príručka pomáha systematicky začleňovať globálne vzdelávanie do predmetu anglický jazyk na stredných školách

V príručke nájdete jedenásť interaktívnych aktivít, ktoré sú zoradené podľa jazykových zručností od A2 po B2. Samozrejme aktivity môžete upraviť pre svojich žiakov a podľa ich schopností. Súčasťou aktivít sú pracovné listy, ktoré si môžete jednoducho vytlačiť a rozdať svojim žiakom.

Texty pripravovali autorky, z ktorých väčšina aktívne učí na stredných školách. Aktivity sú písané v anglickom jazyku, úvodná časť príručky v slovenskom jazyku. Metodická príručka vznikla v rámci medzinárodného projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach. Jeho cieľom je systematicky začleňovať globálne vzdelávanie (GV) do jednotlivých predmetov tak, aby sa jednotlivé GV témy dali jednoducho použiť na hodinách a zároveň boli plne v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

Finančná náročnosť Bez poplatku

Cieľová skupina Žiaci stredných škôl

Zodpovedná osoba Lukáš Osvald

E-mail globalnevzdelavanie@clovekvohrozeni.sk

EDUmapa