EN Zóna pre darcov

FLL Slovensko o.z.

FIRST LEGO League

Rozvoj tímovej spolupráce, prezentačných zručností, technických znalostí a schopností

FIRST LEGO League je najväčšia celosvetová súťaž tímov detí vo veku od 9 do 16 rokov zameraná na podporu tímovej spolupráce a rozvoj technických oblastí (STEM). Každoročne je vypísaná nová téma a k nej vytvorená hracia plocha. Deti majú niekoľko mesiacov čas na prípravu výskumného projektu k danej téme a na vytvorenie a naprogramovanie robota, ktorý na hracej ploche plní zadané úlohy.

Finančná náročnosť

- stavebnica LEGO Mindstrorms cca. 500 EUR (nové tímy môžu získať stavebnicu zadarmo) 
- ročný poplatok + hracia plocha na rok: cca. 270 EUR (každý tím môže získať príspevok až do výšky 100E)
- cestovné náklady na jeden z turnajov na Slovensku

Časová náročnosť: 2-4 hodiny školenie pre učiteľa

Personálna náročnosť Jeden učiteľ na obdobie september- marec

Cieľová skupina Žiaci od 9 do 16 rokov

Zodpovedná osoba Ondrej Macko

E-mail fll@fll.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Do programu sa každoročne zapája približne 100 škôl (tímov) z celého Slovenska. Program má v školskom roku 2020/2021 záštitu prezidentky SR a spolupracuje s NÚCEM-om.

Základná škola J. G. Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica
Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad 
Základná škola, Kubranská 80, Trenčín 
Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina 
Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou 
Základná škola, Kežmarská 30, Košice 
Základná škola, Sibírska 42, Prešov 
Základná škola, Tulipánová 1, Nitra
Základná škola, M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom
Súkromná základná škola BESST, Limbová 6051/3, Trnava
Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava

Späť
EDUmapa