EN Zóna pre darcov

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, Centrum popularizácie fyziky

Experiment je zážitok

Workshopy pre učiteľov fyziky - ako urobiť vyučovanie fyziky pútavejším

V roku 2006 sme založili Centrum popularizácie fyziky pri GVPT v Martine. Centrum má za sebou 13 rokov činnosti, stovky exkurzií, zameraných na predvádzanie zážitkových interaktívnych experimentov pre desaťtisíce žiakov a učiteľov. Každá exkurzia je za prítomnosti učiteľov fyziky, je to jedinečná metodická aktivita, pri ktorej vidia a zažijú v praxi prácu iného učiteľa.

Projekt predpokladá preškolenie učiteľov fyziky - s cieľom budovať zručnosti pre spestrení vyučovacích hodín zážitkovým experimentom.

Časová náročnosť: 8 hodín/školenie

Personálna náročnosť 1 učiteľ na škole

Finančná náročnosť 100 eur/školenie učiteľa

Cieľová skupina Učitelia

Zodpovedná osoba Jozef Beňuška

E-mail jbenuska@nextra.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Gymnázium D. Tatarku Poprad,

SZŠ Poprad, ZŠ J. Matúšku Dolný Kubín,

Katolícke gymnázium Š. Moyzesa Banská Bystrica,

Gymnázium Partizánske, ZŠ Golianova Banská Bystrica,

Gymnázium T. Vansovej Stará Ľubovňa,

SPŠE Košice,

ZŠ s MŠ J. Dolinského Martin,

ZŠ Oščadnica Ústredie

Späť
EDUmapa