EN Zóna pre darcov

Indícia, n.o.

ExpEdícia - skús, skúmaj, spoznaj

Učenie prírodovedných predmetov, ktoré poskytuje žiakom druhého stupňa ZŠ priestor na objavovanie rozmanitostí sveta prírody vlastným skúmaním a vyhodnocovaním, v kontexte medzipredmetových súvislostí a v spolupráci s rovesníkmi

V nadväznosti na overené metódy na Slovensku aj v zahraničí rozvíjame model systematickej metodickej a personálnej podpory pilotným základným školám, vďaka ktorému dokážu meniť prístup vo vyučovaní prírodovedných predmetov. Potvrdzuje sa nám, že cesta k zvedavosti a chuti rozmýšľať vedie cez priamy zážitok spojený s hlbším porozumením toho, čo deti zažívajú.

Metodická podpora pomáha učiteľom viesť poznávací proces tak, že deti si poznatky a vzťahy objavia samé. Podporuje to ich zdravé sebavedomie, zvyšuje aktivitu na hodinách a zlepšuje vzťah k učeniu. Pilotáž realizujeme v spolupráci s odborníkmi na konštruktivistický prístup a výskumne ladenú koncepciu a odborníkom na skupinovú dynamiku a princípy motivácie u detí.

Spolupracujeme s 38-mi pilotujúcimi učiteľmi zo 14-tich ZŠ s počtom 1841 zapojených žiakov v 5. až 7. ročníku.

Personálna náročnosť na škole

Na biológiu a geografiu v 5. ročníku ideálne dvaja učitelia, pretože kurikulum je koordinované a spolupráca posilňuje efekt na deti. V 6. ročníku ideálne traja (bio, geo, fyz), ale ak sa rozhodne začať iba jeden učiteľ, s podporou a porozumením vedenia, je to v poriadku. Čím viac prírodovedných predmetov sa budú žiaci učiť touto metodikou, tým plynulejšie bude prebiehať rozvoj ich komplexnej prírodovednej gramotnosti.

Časová náročnosť: Od septembra 2018: 2-dňové školenie v predmetoch biológia a geografia pre 5.ročník. Od septembra 2019: 2-dňové školenie v predmetoch biológia, geografia (5. a 6. ročník) a fyzika (6. ročník).

Finančná náročnosť 80 Eur za 2-dňové školenie učiteľa (nezahŕňa ubytovanie, ani obed)

Cieľová skupina Pre školy mimo pilotáže aktuálne otvárame 5. a 6. Ročník ZŠ. Priebežne vyvíjame materiály a overujeme ich aj pre ročníky 7. - 9. ZŠ.

Zodpovedná osoba Lucia Borovská

E-mail lucia.borovska@indicia.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Základná škola Fándlyho, Pezinok

Základná škola Rozmarínová, Komárno

Základná škola Pribinova, Nováky

Základná škola Gelnica

Základná škola s MŠ Tajovského, Poprad

Základná škola Ľ. Fullu, Košice

Cirkevná základná škola Narnia, Banská Bystrica

Cirkevná základná škola Narnia, Bratislava

Evanjelická spojená škola, Prešov

Súkromná základná škola Felix, Bratislava

Späť
EDUmapa