EN Zóna pre darcov

Junior Achievement Slovensko, n.o.

Etika v podnikaní

Vzdelávací program pre žiakov stredných škôl na podporu etického rozhodovania nie len v oblasti podnikania.

Cieľom programu je viesť žiakov k uvedomovaniu si vlastnej zodpovednosti k miestnej komunite, spoločnosti, ale tiež k ľudskému spoločenstvu ako celku. Zaujímavým a zmysluplným spôsobom oboznámiť žiakom so základným ponímaním etiky v podnikaní a firemnej kultúre.

Uľahčiť študentom proces identifikácie vlastnej hierarchie etických hodnôt a naučiť ich aplikovať etické rozhodovania v bežnom každodennom živote, ako aj neskôr vo vlastnej podnikateľskej praxi.

Pre učiteľa je k dispozícii online učebnica pre žiakov a metodika s rôznymi aktivitami.

Časová náročnosť pre učiteľa

Vzdelávanie je realizované postupne počas školského roka a program je možné začať na škole realizovať už po absolvovaní trojdňového úvodného metodického tréningu učiteľa v rozsahu 20 hodín.

Program je možné realizovať počas celého školského roka ako súčasť iných predmetov, ako krúžok, počas triednickej hodiny, či ako voliteľný predmet s časovou dotáciou 1 hodina týždenne.

Finančná náročnosť programu

Poplatok za vzdelávanie učiteľa = 100 €, s možnosťou získať zľavu za skoré prihlásenie. Poplatok za prihlásenie sa školy do programu = 40 € / školský rok (bez ohľadu na počet zapojených učiteľov, tried, či žiakov) na 1 školský rok.

Časová náročnosť: Školenie učiteľa - 20 hodín, výuka žiakov - 1 hodina týždenne

Personálna náročnosť Projekt môže na škole realizovať iba vyškolený učiteľ

Finančná náročnosť Vyškolenie učiteľa 100€, prihlásenie školy do programu 40€/ šk. rok (bez ohľadu na počet zapojených učiteľov, tried, či žiakov)

Cieľová skupina Žiaci stredných škôl a ich učitelia

Zodpovedná osoba Erika Holičová

E-mail holicova@jaslovensko.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice

Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec

Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra

Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, Námestovo

Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov

Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice

Späť
EDUmapa