EN Zóna pre darcov

Junior Achievement Slovensko, n.o.

Etika v podnikaní

Vzdelávací program pre žiakov stredných škôl na podporu etického rozhodovania nie len v oblasti podnikania

Cieľom programu je viesť žiakov k uvedomovaniu si vlastnej zodpovednosti k miestnej komunite, spoločnosti, ale tiež k ľudskému spoločenstvu ako celku. Zaujímavým a zmysluplným spôsobom oboznámiť žiakom so základným ponímaním etiky v podnikaní a firemnej kultúre.

Uľahčiť študentom proces identifikácie vlastnej hierarchie etických hodnôt a naučiť ich aplikovať etické rozhodovania v bežnom každodennom živote, ako aj neskôr vo vlastnej podnikateľskej praxi.

Časová náročnosť pre učiteľa

Vzdelávanie učiteľa v rozsahu 110 hodín (60 dištančne a 50 prezenčne). Vzdelávanie je realizované postupne počas školského roka a program je možné začať na škole realizovať už po absolvovaní trojdňového úvodného metodického tréningu učiteľa v rozsahu 40 hodín.

Suma za program

Poplatok za vzdelávanie je stanovený na sumu 80 € za učiteľa. Učiteľ má však možnosť získať v prípade včasného prihlásenia sa na vzdelávanie zľavu a uhradiť poplatok vo výške 60, príp. 70 € (v závislosti od dátumu prihlásenia). Ak má učiteľ a škola záujem program realizovať a získať prístup ku vzdelávacím materiálom, je poplatok za prihlásenie sa školy do programu stanovený na 30 € za školu (bez ohľadu na počet zapojených učiteľov, tried, či žiakov) na 1 školský rok.

Personálna náročnosť Projekt môže na škole realizovať iba vyškolený učiteľ

Cieľová skupina Žiaci stredných škôl a ich učitelia

Zodpovedná osoba Erika Holičová

E-mail holicova@jaslovensko.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice

Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec

Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra

Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, Námestovo

Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov

Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice

Späť
EDUmapa