EN Zóna pre darcov

Strom života, o.z.

ENVI-Talent

Majú vaši žiaci radi prírodu a chceli by ste si preveriť ich vedomosti o nej? Zapojte sa do ENVI-Talentu a pomôžte im rásť po rebríčku odbornosti.

ENVI-Talent pozostáva zo 6 teoretických kôl a jednej praktickej časti – vlastného výskumného projektu. Zadania úloh teoretickej časti ENVI-Talentu sa zverejňujú každý mesiac od septembra do februára. Zamerané sú na podrobnejšie spoznávanie vybraných rastlín, živočíchov a geológie a majú podobu priraďovačiek, doplňovačiek, krížoviek, spoznávačiek, hľadania chýb, či klasických testových alebo otvorených otázok.

Po ukončení každého teoretického kola zverejňujeme správne odpovede a mená súťažiacich s najvyšším počtom získaných bodov. Za úspešné absolvovanie príslušného teoretického kola sa považuje získanie aspoň 3/4 bodov v jednej z kategórií (C-F), ktorá zodpovedá veku súťažiaceho alebo vyššej.

Tému praktickej časti – vlastného výskumného projektu – si určuje riešiteľ sám. Musí sa však týkať prírodovedy alebo životného prostredia. Výskumnú časť projektu môže riešiteľ realizovať od septembra do konca marca. Najúspešnejší riešitelia sa v máji stretávajú na celoslovenskom sústredení.

Časová náročnosť: Časová náročnosť je individuálna. Od učiteľa sa očakáva, že bude viesť žiaka aj v rámci praktickej časti – vlastného výskumu.

Personálna náročnosť 1 učiteľ od septembra do mája

Finančná náročnosť 1 € / žiak / rok – Žiaci z ekonomicky slabého prostredia či ZŤP sú od poplatku oslobodení

Cieľová skupina Žiaci 8 – 15 rokov

Zodpovedná osoba Mgr. Monika Pjechová

E-mail enviro@stromzivota.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, Varín

ZŠ Mateja Lechkého, Košice

Základná škola, Školská 295, Štítnik

Základná škola, Zlatá 2, Rožňava

Základná škola Jaroslava Simana, Valaská

Základná škola Semerovo 110

ZŠ s MŠ, Bernolákova 1, Šaľa

Základná škola, Mierová 67, Želiezovce

Základná škola s materskou školou, Komenského 587/15, Poprad

Gymnázium Janka Francisciho – Rimavského, Kláštorská 37, Levoča

Späť
EDUmapa