EN Zóna pre darcov

Brilliant Stars o.z.

Encourage | Empower | Engage

Školenie je určené pre učiteľov a riaditeľov škôl a je zamerané na zlepšenie atmosféry a vzťahov v škole budovaním a rozvojom morálnych hodnôt u žiakov a zamestnancov materských škôl a prvého stupňa základných škôl.

Školenie je určené pre učiteľov a riaditeľov škôl a je zamerané na zlepšenie atmosféry a vzťahov v škole budovaním a rozvojom morálnych hodnôt u žiakov a zamestnancov materských a základných škôl. 

Brilliant Stars International School uplatňuje unikátny program na rozvoj charakteru. Program sa skladá z dvoch častí:
Prvú časť tvorí inovatívna vízia a metodický materiál pre pedagógov, rodičov a všetky inštitúcie zamerané na vzdelávanie detí. Vzdelávací rámec je postavený na neustálej túžbe človeka učiť sa a usilovať sa o vlastný pokrok.
Druhú časť tvorí komplexný program pre deti zameraný na pedagogické zručnosti a metódy vzdelávania a praktizovanie hodnôt a cností (ako láskavosť, štedrosť, jednota, služba pre ostatných,’resilience’,…). Cez skúmanie a praktizovanie cností program rozvíja aktívnych občanov 21. storočia. Zároveň sa zameriava na láskavý a inovatívny prístup k vzdelávaniu, a tým vytvára prívetivú a inkluzívnu atmosféru.

Časová náročnosť: Implementácia nie je časovo náročná, na zavedenie výuky cností je potrebná jedna vyučovacia hodina do týždňa (jej dĺžka závisí od veku detí).

Personálna náročnosť Projekt môže fungovať už s jedným učiteľom.

Finančná náročnosť Pokiaľ ide o finančnú náročnosť pre učiteľa alebo študentov, okrem nákladov na školenie je implementácia prakticky bezplatná.

Cieľová skupina Program je primárne zameraný na rozvoj učiteľov a riaditeľov základných a materských škôl.

Zodpovedná osoba Venus Jahanpour

E-mail venus@brilliantstars.sk

EDUmapa