EN Zóna pre darcov

Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie

Daphne ekovýchova

Neformálne zážitkové vzdelávanie približuje žiakom rôzne environmentálne témy a je doplnkom vyučovacieho procesu

Za 25 rokov fungovania našej organizácie sme zážitkovým vzdelávaním previedli takmer 120 000 detí materských, základných i stredných škôl. Deti vedieme k bezprostredným kontaktom s prírodou v podobe interaktívnych výuk a exkurzií.

Hravo a pútavo s využitím všetkých zmyslov objavujeme tajomstvá okolitej prírody. Poznanie deti získavajú vďaka osobným zážitkom ukotvených v príbehoch. Veríme, že práve zážitok prináša nezabudnuteľné spomienky a vytvára vzťah k prostrediu. Ekovýchovné programy nie sú len ďalším predmetom v škole. Prostredníctvom nich vedieme žiakov k uvedomelému životnému štýlu.

Ekovýchovné programy realizujeme priamo v priestoroch školy/škôlky v dĺžke 45 alebo 90 min., pričom 90-minútová verzia zvyčajne zahŕňa kreatívny workshop. V prípade programov mimo školy je možné vybrať si z našich 120 alebo 180-min..exkurzií. Programy je možné objednať si jednotlivo alebo ako celoročný program pre konkrétnu triedu. V prípade záujmu viacerých tried o daný program v jeden deň je možné objednať si ho v závislosti od jeho dĺžky aj 4-5x súbežne alebo za sebou v priebehu dňa.

Finančná náročnosť pre školu

V ponuke pre materské aj základné školy máme aj bezplatné programy. Väčšina ekovýchovných programov funguje tak, že s počtom objednaných výuk za sebou klesá ich jednotková cena. Ceny za vyučovacie hodiny (45 min.) v slovenčine:

Počet hodín

Cena jednej hodiny

1

55 €

2

50 €

3

45 €

4

40 €

Ceny programov v exteriéri v slovenčine:

Trvanie výuky

Výsledná cena

120 min.

135 €

180 min.

160 €

Výsledné ceny anglických výuk sú celkovo o 15 € vyššie ako ceny slovenských výuk. Za programy mimo Bratislavy účtujeme 0,3 €/km k cene programu. Platba je možná v hotovosti alebo na faktúru. Pri objednaní viacerých programov je možnosť zliav. 

 

Personálna náročnosť Počas každého ekovýchovného programu je prítomnosť pedagóga na výuke nevyhnutná.

Cieľová skupina MŠ, ZŠ aj SŠ

Zodpovedná osoba Mgr. Romana Morávková

E-mail ekovychova@daphne.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

MŠ Lietavská

MŠ Plickova

ZŠ s MŠ Milana Hodžu

ZŠ Mudroňova

ZŠ Nevädzova

ZŠ Fándlyho, Pezinok

Cirkevná ZŠ Narnia

Cirkevná ZŠ Malacky

Galileo School

British International School of Bratislava

Späť
EDUmapa