EN Zóna pre darcov

INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Ekonomická olympiáda

Celoslovenská súťaž z ekonómie a financií pre stredoškolákov

Ekonomická olympiáda je štvorkolová súťaž z ekonómie a financií pre stredoškolákov. Prispieva k prehĺbeniu ekonomických znalostí stredoškolákov v oblastiach ako sú finančná gramotnosť, verejné financie, monetárna politika, dejiny ekonómie, základné metodologické postupy a ďalšie.

Prebieha v štyroch kolách: školské, krajské, celoslovenské finále a medzinárodné finále (prvýkrát v 2019), v časovom horizonte od septembra do júla. Do súťaže sa môžu zapojiť študenti všetkých ročníkov stredných škôl či vyšších ročníkov osemročných gymnázií (kvinta – oktáva) a vyhrať ceny.

Na správnosť a zrozumiteľnosť súťažných otázok dohliada Odborná rada súťaže, ktorej členom je viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor a mnohí ďalší.

Časová náročnosť: Pri školskom kole pedagóg len pripraví miestnosť pre študentov na online test. Na krajské kolá (1 deň) či celoslovenské finále (1 deň) sprevádza študentov.

Personálna náročnosť 1 učiteľ na celý rok

Finančná náročnosť Všetko hradí organizátor (aj cestovné na krajské kolo a celoslovenské finále)

Cieľová skupina Študenti od 14 do 20 rokov

Zodpovedná osoba Monika Budzák

E-mail monika.budzak@iness.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Stredná odborná škola Žarnovica, Bystrická 4, 96681 Žarnovica

Súkromná hotelová akadémia, n.o.,  Drieňová 12, Banská Štiavnica

Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová, Družby 554/64

Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava

Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, Bratislava

Gymnázium, Ladislava Sáru 1, Bratislava

Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice

Košický Gymnázium Krompachy, Lorencova 46

Gymnázium Nové Zámky, M. R. Štefánika 16

Gymnázium Andreja Vrábla Levice, Mierová 5

Späť
EDUmapa