EN Zóna pre darcov

The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z.

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Komplexný program na rozvoj charakterových vlastností žiaka

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, vďaka ktorému môžu mladí ľudia rozvinúť svoje schopnosti, a najmä charakterové vlastnosti, ako cieľavedomosť, vnútornú motiváciu a chuť dlhodobo na sebe pracovať. Účastníci si vyberú aktivity, ktoré chcú pravidelne, aspoň 1 hodinu týždenne vykonávať, v 4 hlavných oblastiach – dobrovoľníctvo, športové aktivity, rozvoj talentu a dobrodružná expedícia.

Následne si zvolia dĺžku programu – od 6 do 18 mesiacov. Za pomoci svojho vedúceho programu (pedagóg, ktorý ich sprevádza programom) alebo samostatne nájdu organizáciu alebo krúžok, kde aktivitu vykonávajú a spoločne si nastavia konkrétny merateľný cieľ.

Národná kancelária vyhľadáva partnerské organizácie, ktoré majú záujem poskytovať program DofE pre svojich študentov alebo členov, licencuje dané organizácie, školí ich dobrovoľníkov a organizuje odovzdávanie ocenení pre absolventov programu.

Časová náročnosť: 2 Úvodné školenia pre učiteľa (každé 2 dni po 8 hodín)

Personálna náročnosť Prvý rok minimálne 2 učitelia, ktorí každý absolvuje 2 školenia. Do ďalších rokov odporúčame vytvoriť širší tím učiteľov.

Finančná náročnosť 25€ príspevok na školenie na 1 učiteľa (prvý rok 100€)

Cieľová skupina Mladí ľudia vo veku 14 až 24 rokov.

Zodpovedná osoba Marián Zachar

E-mail marian.zachar@dofe.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Stredná odborná škola pedagogická, Modra

Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Trnava

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Partizánske

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Banská Bystrica

Gymnázium Alejová, Košice

Späť
EDUmapa