EN Zóna pre darcov

Základná škola Nižný Hrušov

Dlh ma vyhnal na ulicu. Menej míňať, viac sporiť.

Ako postaviť svoje financie na pevných základoch

Cieľom projektu je naučiť žiakov 1.až 4 .ročníka zaobchádzať s financiami, pochopiť hodnotu peňazí vo vzťahu ku každodenným výdavkom a mesačným príjmom.

Škola vytvorila vlastnú didaktickú pomôcku, ktorou ozrejmuje žiakom hodnotu financií. Už v ich mladom veku budú vedieť poznať hodnoty.

Časová náročnosť: Školenie pre učiteľa 5 hodín

Personálna náročnosť 1 učiteľ na škole

Finančná náročnosť 20 eur na žiaka

Cieľová skupina Žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ

Zodpovedná osoba Paeddr. Iveta Ondiková

E-mail zakladnaskola@niznyhrusov.sk

EDUmapa