EN Zóna pre darcov

Indícia, n.o.

Comenia Script®

Projekt je zameraný na prípravu učiteľov pre vyučovanie nespojitého písma Comenia Script®

Obsahom projektu je program určený primárne pre učiteľov 1. stupňa ZŠ, ale aj rodičov alebo študentov pedagogických smerov. Program pozostáva z tém: o písme, charakteristika písma, varianty písma, písanky CS, didaktické pomôcky Comenia Script®, písanie do písaniek, písmo z overovania, hodnotenie písma detí a diskusie.

Nespojité písmo Comenia Script® je jednoduchšie, ako klasické písmo. Má jednoduchú veľkú abecedu, voliteľný sklon a spájanie písmen, viacero písmen a číslic má rôzne tvarové varianty, z ktorých si dieťa samo volí, ktoré preferuje. Pre svoju jednoduchosť umožňuje sústrediť sa viac na obsah textu a na jeho lepšie porozumenie. Je menej náročné a môže byť ľahšie čitateľné pre cudzincov, vhodné pre ľavákov, deti s dysgrafiou a deti mentálne, či fyzicky znevýhodnené.

Časová náročnosť: 5 vyučovacích hodín/školenie. Po školení, najskôr o 3 týždne, absolvujú účastníci záverečnú skúšku, ktorá prebieha korešpondenčnou formou.

Personálna náročnosť V prípade orientácie školy na výučbu písma Comenia Script® je optimálne, aby sa stala súčasťou prípravy všetkých učiteľov na 1. stupni

Finančná náročnosť 55 €/školenie (zahŕňa 5-hodinové prezenčné školenie, drobný školiaci materiál, zadanie a vyhodnotenie záverečnej skúšky)

Cieľová skupina Učitelia na 1. stupni základnej školy

Zodpovedná osoba Dagmar Berecká

E-mail dagmar.berecka@indicia.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

CZŠ Narnia

CZŠ Jána Krstiteľa Partizánske

SZŠ Felix

SZŠ u Filipa BB

ZŠ Narnia BB

SZŠ BellAmos Martin

ZŠ, ul. Ivana Krasku Trebišov

ZŠ Pavla Horova Michalovce

ZŠ Petra Kellnera Hostinského Rimavská Sobota

ZŠ Márie Medveckej Medvedzie

Späť
EDUmapa