EN Zóna pre darcov

ŠPRT.sk

ChemPlay

Didaktická hra ako efektívny nástroj na motiváciu žiakov pri výučbe anorganickej chémie na základných a stredných školách

Cieľom ChemPlay je búrať na základných školách medzi deťmi mýtus o nepochopiteľnosti učiva chémie a umožniť im učiť sa kreatívnou a zábavnou formou, ktorá je im blízka. Základom úspešnosti projektu je ochota učiteľa začleniť hru ako efektívny nástroj do vyučovacieho procesu a schopnosť akceptovať istú dávku neformálnosti a otvorenosti voči deťom.

Žiaci popri pochopení učiva chémie rozvíjajú pri hre ChemPlay súbežne aj svoje logické, kombinačné, analytické a kreatívne myslenie. Hra ich učí myslieť aktívnym spôsobom, čo im dokáže pomôcť aj pri štúdiu ostatných predmetov. Hra úplne eliminuje pasívny prístup k učeniu.

Pri hre deti vnímajú učiteľa a vyučovaciu hodinu bez stresu, čím sa vytvára priestor nadviazať vzájomný dialóg a klásť učiteľovi otázky bez obáv. Hru vie učiteľ využívať celoročne. Na základných školách najmä v 7.-9. ročníku, na stredných školách v 1.ročníku, resp. v maturitnom ročníku ako rýchly a efektívny nástroj na opakovanie učiva.

Časová náročnosť: 2-3 hodiny úvodného zaškolenia učiteľa

Personálna náročnosť Minimálne 1 učiteľ chémie

Finančná náročnosť Balenie S (max. 6 hráčov) = 29,90 eur, Balenie M (max. 12 hráčov) = 49,80 eur, Balenie L (max. 18) = 68,00 eur, Balenie XL (max. 24) = 87,00 eur, Balenie XXL (max. 48) = 169,00 eur

Cieľová skupina Žiaci a študenti od 12 do 19 rokov

Zodpovedná osoba Ing. Anna Kravárová

E-mail info@sprt.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Spojená škola, Novohradská 3 , Bratislava

Gymnázium, Komenského 2, Partizánske

Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Komárno

Gymnázium, Metodova 2, Bratislava

Súkromná základná škola, SNP 96/366, Nová Dubnica

Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica

Základná škola s materskou školou, Bajerov

Základná škola J. Fándlyho, Sereď

Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, Budimír

Späť
EDUmapa