EN Zóna pre darcov

Ateliér Les/Ateliér 33 OZ

Ateliér Les- naša malá revolúcia vo výchove a vzdelávaní

Workshopy, semináre, letná škola na tému dôležitosti trávenia času v školách aj voľnou hrou a časom v prírode

Ateliér prostredníctvom seminárov a workshopov upozorňuje na potrebu detí tráviť svoj čas aj neštruktrovanou činnosťou, voľnou hrou. Tiež by sme radi hovorili o tom, ako klesá čas, ktorý deti trávia vonku, v prírode. V lete plánujeme zorganizovať letnú školu pre lesné škôlky a školy a tiež už po štvrtý raz pripravili lesné tábory pre deti z mesta. Spoločným menovateľom všerkých plánovaných aktivít je voľná hra a príroda ako prirodzené prostredie vhodné pre vývin deti.

Finančná náročnosť

Ideálne je prejsť celoročným cyklom. Cyklus na učiteľa: orientačne 150 -200 eur. Letný lesný denný tábor pre deti: 120 eur/týždeň.

 

Cieľová skupina Učitelia. Letné tábory pre žiakov.

E-mail alica@atelierles.sk

EDUmapa