EN Zóna pre darcov

Amavet

Ako vyhrať vedeckú súťaž

Príprava pedagógov prírodovedných predmetov ako lektorov pre tvorbu študentských projektov

Občianske združenie AMAVET pripraví pedagógov prírodovedných predmetov na to, aby sa stali lektormi pre tvorbu študentských vedátorských projektov. Tvorba vedátorských projektov podporuje zvedavosť a radosť z objavovania, aktivizuje mladých ľudí a prebúdza ich vlastné myslenie a schopnosť celoživotne sa učiť.

Prezentácia vlastných vedátorských projektov naučí žiakov lepšie komunikovať, štrukturovať myšlienky, argumentovať a diskutovať. AMAVET vnáša do výučby prírodovedných predmetov na základných školách hravosť a rozvíja individuálnu tvorivosť.

Časová náročnosť: 4-5 hodinové školenie pre učiteľa

Personálna náročnosť 1 učiteľ na škole

Cieľová skupina ZŠ okrem prvého ročníka

Zodpovedná osoba Ing. Ján Nemec, Ing. Gabriela Kukolová

E-mail kukolienka@amavet.sk, nemec@amavet.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

ZŠ Sama Tomášika, Lubeník

ZŠ J.A.Komenského, Revúca

ZŠ, Sirk

ZŠ Parchovany, Hlavná 462, Parchovany

ZŠ Trebišov, ul..M.R.Štefánika

ZŠ Veľaty, Športová 259

Základná škola, Ružová 304, Borša

ZŠ, Divín

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

Základná škola, Letná 90, Novosad

Späť
EDUmapa