EN Zóna pre darcov

Kolégium Antona Neuwirtha

Akadémia veľkých diel

Voľnočasový vzdelávací program pre stredoškolákov. Diskusie o dielach, ktoré zásadne ovplyvnili našu civilizáciu a otvárajú veľké životné otázky.

Akadémia veľkých diel je vzdelávací program pre stredoškolákov na celom Slovensku so zameraním na rozvoj čitateľskej gramotnosti, sústredenosti, kritického myslenia a empatie. Pozostáva z online knižnice a diskusných seminárov, ktoré vedú učitelia na svojich školách. Každý seminár sa týka konkrétneho diela a otvára nadčasové témy a otázky, ktoré dielo ponúka.

Program rozvíja charakterové a intelektuálne schopnosti, ktoré mladému človeku v čase informačných, politických a environmentálnych výziev pomôžu v životných rozhodnutiach, vo vzťahoch, v prístupe k práci a svojej budúcnosti. Obsah a forma Akadémie veľkých diel stavia na koncepte tzv. klasického vzdelávania, ktoré komplexne vzdeláva a pripravuje mladého človeka pre život v spoločnosti.

Viac o projekte v našom videu: https://youtu.be/_kPuQNGSI_E

Časová náročnosť: 2-dňové školenie pre učiteľa s ubytovaním (1 noc) a stravou

Personálna náročnosť Jeden učiteľ na celý šk. rok (vedie klub 7-15 študentov).

Finančná náročnosť Učiteľ hradí administratívny poplatok 20 eur. Študent za celoročný program platí 150 Eur. Učiteľ dostáva za vedenie seminárov odmenu.

Cieľová skupina Učitelia na stredných školách, stredoškoláci

Zodpovedná osoba Miroslava Duranková

E-mail miroslava.durankova@kolegium.org

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

ŠKOLY

BRATISLAVSKÝ KRAJ

Spojená škola sv. Rodiny - gymnázium, Bratislava

Spojená škola sv. Uršule, Bratislava

Stredná odborná škola pedagogická, Bratislava

Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava

Gymnázium Metodova, Bratislava

Gymnázium Matky Alexie, Bratislava

Súkromné bilingválne gymnázium Česká, Bratislava

Internát Svoradov, Bratislava

TRENČIANSKY KRAJ

Gymnázium, Považská Bystrica

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín

NITRIANSKY KRAJ

Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazaského, Nitra

Gymnázium Andreja Vrábla, Levice

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica

PREŠOVSKÝ KRAJ

Gymnázium sv. Moniky, Prešov

Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča

Gymnázium Lipany, Lipany

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa

KOŠICKÝ KRAJ

Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Spišská Nová Ves

Gymnázium Javorová, Spišská Nová Ves

Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice

Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

TRNAVSKÝ KRAJ

Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Trnava

Gymnázium Jána Hollého, Trnava

ŽILINSKÝ KRAJ

Bilingválne gymnázium, Žilina

Spojená škola, Tvrdošín

ORGANIZÁCIE

LEAF

Americká obchodná komora

žilinský literárny festival

Dobrá škola

Indícia

a mnohé ďalšie

Späť
EDUmapa