EN Zóna pre darcov

AJ Ty v IT

AJ Ty v IT pre základné školy

Praktické workshopy IT zručností pre dievčatá od 8 rokov

Občianske združenie AJ Ty v IT reaguje na nízky počet dievčat, študujúcich IT na vysokých školách (na rôznych technických školách tvoria približne 3 % až 6 % študentov). Dôvodom je stereotypné vnímanie IT ako mužského sektora alebo vnímanie matematiky ako „ťažkého“ predmetu. Združenie preto pracuje už s dievčatami od 8 rokov, aby im pomohlo udržať si záujem o vzdelávanie v IT.

Počas roka organizuje na základných školách praktické workshopy zamerané na programovanie v Scratchi, LEGO programovanie, využitie micro:bitov. Okrem workshopov pripravujú každoročne aj celoslovenskú súťaž ScratchMatch, určenú práve pre dievčatá od 8 rokov.

Časová náročnosť: Jeden workshop trvá 2 vyučovanie hodiny

Personálna náročnosť Lektorov zabezpečuje AJ Ty v IT. V škole potrebuje kontaktného pedagóga, ktorý pripraví skupinu dievčat a počítačovú učebňu.

Finančná náročnosť Bez poplatku

Cieľová skupina Dievčatá od 8 rokov

Zodpovedná osoba Zuzana Okálová

E-mail okalova@ajtyvit.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

ZŠ Rajčianska Bratislava,

ZŠ Kanianka,

ZŠ Jelenia Bratislava,

Spojená škola Nová Dubnica,

ZŠ Prievidza,

ZŠ Púchov,

ZŠ Horova Bratislava,

ZŠ Levice,

ZŠ Záhorská Ves,

ZŠ Sokolíkova Bratislava,

ZŠ Diviaky nad Nitricou,

ZŠ Senec,

ZŠ Horné Orešany

Späť
EDUmapa