EN Zóna pre darcov

AJ Ty v IT

AJ Ty v IT pre stredné školy

Praktické workshopy IT zručností pre stredoškoláčky

Občianske združenie AJ Ty v IT reaguje na nízky počet dievčat, študujúcich IT na vysokých školách (na rôznych technických školách tvoria približne 3 % až 6 % študentov). Dôvodom je stereotypné vnímanie IT ako mužského sektora alebo vnímanie matematiky ako „ťažkého“ predmetu.

Združenie počas roka organizuje na stredných školách praktické workshopy zamerané na základné IT zručnosti (základy programovania v HTML, CSS, základy sietí, inštalácie serverov, algoritmy, Scratch, 3D modelovanie,...). Okrem workshopov pripravujú aj podujatie, počas ktorého môžu dievčatá navštíviť IT firmy (Girl’s Day), pravidelné stretnutia zamerané na hlbšie znalosti (Coding Clubs), alebo 4-mesačný kurz Girls Game Lab.

Časová náročnosť: Jeden workshop trvá 2 vyučovanie hodiny

Personálna náročnosť Lektorov zabezpečuje AJ Ty v IT. V škole potrebuje kontaktného pedagóga, ktorý pripraví skupinu dievčat a počítačovú učebňu.

Finančná náročnosť Bez poplatku

Cieľová skupina Dievčatá od 14 rokov

Zodpovedná osoba Barbora Dančová

E-mail dancova@ajtyvit.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Gymnázium L. Sáru Bratislava,

Piaristické gymnázium v Trenčíne,

Gym. Sv. Edity Steinovej v Košiciach,

Gym. P.O.Hviezdoslava Kežmarok,

Gym. J. Hollého Trnava,

Gym. Futurum Trenčín,

Gym. T.J.Akvinského Košice,

Spojená škola Nová Dubnica,

Gym. Sv. Moniky Prešov,

Gym. P. Horova Michalovce,

Gym. Sobrance

Späť
EDUmapa