EN Zóna pre darcov

Na EDUmapu môžete prihlásiť inovatívne vzdelávacie prístupy, ktoré rozvíjajú zručnosti, vedomosti a postoje žiakov potrebné pre život v 21. storočí. Rovnako tiež prístupy, ktoré prispievajú k lepšej atmosfére na škole alebo podporujú vzdelávanie pedagógov. Všetky bližšie informácie k pridaniu prístupu na EDUmapu vám rád poskytne Tomáš. Kontaktujte ho na tomas.janecek@nadaciapontis.sk.

Kontaktovať