generacia30@nadaciapontis .sk (421 2)5710 8111 English Zóna pre darcov Prihlásiť sa Inšpiruj sa

EDUmapa

Čo je EduMapa?

EDUmapa ponúka prehľad toho najkvalitnejšieho, čo sa v oblasti vzdelávania na Slovensku deje. Mapuje školy, organizácie, ale aj ľudí, ktorí sa rozhodli meniť vzdelávanie zdola a robia to efektívne a účinne. Už dnes ich inovatívne vzdelávacie prístupy rozvíjajú zručnosti a hodnoty potrebné pre život v 21. storočí.

Čo nájdete na EduMape?

Na mape môžete vyhľadať školy, mimovládne organizácie, inovátorov vo vzdelávaní, ale aj donorov, ktorí podporujú moderné učenie. Pri každej škole či organizácii nájdete popis, akým inovatívnym formám vzdelávania sa venuje.

Ďalej si, podľa oblasti vášho záujmu, môžete pri mimovládnych organizáciách triediť inovatívne prístupy podľa toho, či rozvíjajú:

  • osobnosť,

  • technologické a prírodovedné znalosti,

  • kariérne a podnikateľské zručnosti,

  • sociálne a občianske kompetencie,

  • alebo či majú presah do celého systému vzdelávania.

Koho a ako vyberáme na EduMapu?

Všetky subjekty a osobnosti oslovujeme na základe odporúčania od uznávaných osobností z Mapy sociálnych inovátorov. V nej Nadácia Pontis zmapovala ľudí, ktorí menia Slovensko k lepšiemu. Práve spoločensky uznávané osobnosti tvoria kvalitatívne sito tak, aby ste na EDUmape našli iba to najlepšie, čo prispieva k pozitívnej zmene vo vzdelávaní. 

Na EDUmapu pozývame každý subjekt, ktorý získa odporúčanie od minimálne troch inovátorov. Nadácia Pontis zároveň pozýva na EDUmapu aj finalistov Ceny Generácia 3.0, ktorých vzdelávací prínos potvrdili experti vo vzdelávaní.

Vyberte kraj

Legenda a filter

Univerzita BUCH Univerzita BUCH
Slovenská debatná asociácia Slovenská debatná asociácia
Rozbehni sa! Rozbehni sa!
The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z.
Od emócií k poznaniu - EDUMA, n.o. Od emócií k poznaniu - EDUMA, n.o.
ABC - Academic Business Centrum ABC - Academic Business Centrum
Asociácia pre mládež, vedu a techniku Asociácia pre mládež, vedu a techniku
ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
SOVA - občianske združenie na podporu nadaných detí SOVA - občianske združenie na podporu nadaných detí
Junior Achievement Slovensko, n.o. Junior Achievement Slovensko, n.o.
Turnaj mladých fyzikov Turnaj mladých fyzikov
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky
Marek Lavčák Marek Lavčák
Juraj Kováč Juraj Kováč
Andrej Schulcz Andrej Schulcz
Ivan Ježík Ivan Ježík
Vladimír Burjan Vladimír Burjan
Dávid Králik Dávid Králik
PaedDr. Anna Chlupíková PaedDr. Anna Chlupíková
Juraj Smatana Juraj Smatana
Peter Halák Peter Halák

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou