EN Zóna pre darcov

Do programu Generácia 3.0 sa prihlásilo 49 projektov 

Výsledky postupujúcich do EDUcampu budú na základe hodnotenia známe koncom marca.
22. feb 2021 -

Nadácia Pontis

Do programu Generácia 3.0 sa prihlásilo 49 projektov 

V prvej polovici januára vyhlásila Nadácia Pontis výzvu určenú vzdelávacím projektom. Do výzvy sa mohli hlásiť občianske organizácie aj startupy, ktoré do vzdelávania prinášajú inovatívne prístupy, ako aj riešenia na zmiernenie dopadu pandémie, či riešenia na prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov.

Najviac prihlášok, celkovo 43, prišlo od organizácií. Projekty aj tento rok reagujú na zručnosti 21. storočia, ako aj na potreby pri meniacom sa trhu práce a to v rozličných oblastach (viď. obrázok vyššie – mapa slov z najčastejších slov v prihláškach).

Najviac prihlásené projekty reagujú na aktuálnu situáciu a zameriavajú sa na vyrovnávanie nerovností vo vzdelávaní, ktoré vznikli po uzavretí škôl. Veľká časť projektov sa venuje rozvíjaniu emocionálnej inteligencie aj kritického myslenia u žiakov a žiačok. Rovnako apelujú na hľadanie a rozvíjanie potenciálu žiakov.

Hodnotiace komisie budú vyberať počas marca projekty, ktoré sa zúčastnia 3-dňového podujatia EDUcamp. Zvažovať budú naliehavosť ponúkaného riešenia, potenciál pozitívneho dopadu (Do akej miery prístup vychádza z overených skúseností? Rieši problém, ktorý je dôležitý, zanedbaný a riešiteľný? Ako výrazne vplýva intervencia na školy, žiakov?) a potenciál dosahu (Aký je odhadovaný počet zasiahnutých učiteľov? Aký je predpoklad, že škola/učitelia/žiaci dokážu absorbovať/aplikovať prístup. Aký je predpoklad záujmu škôl/učiteľov/žiakov o šírenie prístupu?).

Výsledky postupujúcich do EDUcampu budú na základe hodnotenia známe koncom marca. Ďalšie aktivity budú prebiehať nasledovne:

26. máj – 28. máj 2021
EDUcamp – 3-dňové podujatie, na ktorom bude vybraných 5 organizácií postupujúcich do EDUakcelerátora

11. jún 2021
Oznámenie výsledkov postupujúcich do EDUakcelerátora

September – december 2020 (16. 9.  – 16.12.)
EDUakcelerátor

Apríl 2022
Záverečné podujatie Generácia 3.0

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

S podporou