EN Zóna pre darcov

Do kľúčového dokumentu ministerstvo zapracovalo odporúčania Generácie 3.0

Ide o ďalší krok v snahe prinášať do slovenského školstva inovácie.
14. júl 2021 -

Nadácia Pontis

Do kľúčového dokumentu ministerstvo zapracovalo odporúčania Generácie 3.0

Ministerstvo školstva každoročne vydáva dokument Sprievodca školským rokom (v minulosti pod názvom Pedagogicko-organizačné pokyny). Sprievodca obsahuje usmernenia k organizácii školského roka a poskytuje základné informácie i odporúčania k výchovno-vzdelávaciemu procesu. Táto časť obsahuje aj odkazy na inšpiratívne projekty.

Keďže v rámci programu Generácia 3.0 na stráne www.edumapa.sk mapujeme inovatívne vzdelávacie projekty, nadviazali sme spoluprácu s ministerstvom školstva a odporúčali projekty, ktoré môžu školy používať.

Učitelia a učiteľky sa tak budú môcť inšpirovať alebo priamo do vyučovacieho procesu zapojiť projekty z EDUmapy, ktoré sa zameriavajú na zlepšovanie vzdelávacieho prostredia, podporu moderného vzdelávania pedagógov, šírenie nových metód či na schopnosť pracovať s informáciami medziodborovo.

Nájdu tam aj projekty týkajúce sa vytvárania inkluzívneho prostredia, inovatívnych prístupov k výučbe cudzích jazykov, digitalizácie, globálneho vzdelávania, hodnotovej výchovy, ako aj projekty založené na objavovaní a bádaní, či na podporu finančnej gramotnosti.

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

S podporou