EN Zóna pre darcov

Do Ceny Generácia 3.0 sa prihlásilo 68 projektov

Do druhého ročníka Ceny Generácia 3.0 sa prihlásilo celkovo 68 inovatívnych vzdelávacích prístupov.
28. feb 2018 -

Nadácia Pontis

Do Ceny Generácia 3.0 sa prihlásilo 68 projektov

Sily si zmerajú základné, stredné školy a vysoké školy, mimovládne, ale aj štátne organizácie, ktoré pomáhajú lepšie vzdelávať deti a mladých ľudí na Slovensku. Najviac nominácií, celkovo 38, prišlo zo strany mimovládnych organizácií. Ďalej sa nominovalo 14 základných, 3 stredné a 10 vysokých škôl. V tomto roku sa o cenu Generácia 3.0 uchádzajú aj 3 štátne organizácie.

Cena Generácia 3.0 sa bude udeľovať v 5 kategóriách:

  1. Osobnosť pripravená na zmeny
  2. Technologické a prírodovedné znalosti
  3. Kariérne a podnikateľské zručnosti
  4. Sociálne a občianske kompetencie
  5. Inovácie v systéme vzdelávania.

Najviac prihlášok prišlo do kategórie Inovácie v systéme vzdelávania (23), druhý najvyšší počet (15) sme zaznamenali v kategórii Sociálne a občianske kompetencie. Do kategórie Kariérne a podnikateľské zručnosti sa prihlásilo 14 projektov, do kategórie Technologické a prírodovedné znalosti 10 projektov a do kategórie Osobnosť pripravená na zmeny 7 projektov.

Do finále môže postúpiť maximálne 3 projekty z každej kategórie. Zoznam finalistov zverejníme 21. marca 2018.

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou