EN Zóna pre darcov

Čo sme sa dozvedeli na Yidan Prize Summite

Prečítajte si poznámky z jedného z najväčších vzdelávacích podujatí na svete.
28. feb 2018 -

Norbert Maur

Čo sme sa dozvedeli na Yidan Prize Summite

V tomto článku sumarizujem moje poznámky z konferencie Yidan Prize Summit, ktorá bola súčasťou odovzdávania jednej z najväčších cien vo vzdelávaní Yidan Prize

Tento sumár sa venuje najmä technológiám a kompetenciám, ktoré budú v budúcnosti kľúčové. Spomeniem najdôležitejšie myšlienky týkajúce sa využitia technológií vo vzdelávaní a závery z diskusií o tom, ako by mali technológie pomôcť pripravovať mladých ľudí pre budúcnosť. Na konci spomeniem niekoľko zaujímavých svetových technologických firiem a neziskoviek, ktoré pôsobia vo vzdelávaní. 

Celou konferenciou sa vinuli myšlienky tohtoročných laureátiek ceny Yidan Prize - Caroll Dweck a jej výskumu o mysli nastavenej na rast, rovnako ako aj princípy tímovej spolupráce alebo zapojenie komunity do vzdelávania, ako to robí Vicky Colbert. Aj vďaka tomu bol summit vyvážený a vôbec nie odtrhnutý od reality, ktorú žijú ľudia vo vzdelávaní. 

Nerovnosti k prístupu vo vzdelávaní 

V úvode vystúpila zakladateľka Cherie Blair Foundation for Women – Cherie Blair. Áno, manželka bývalého premiéra Tonyho Blaira. Vo svojom príspevku nadviazala na víziu Yidan Prize a zdôraznila potrebu zaistiť vzdelávanie pre všetky deti a pomôcť naplniť ich potenciál. 

Upozorňovala, že v niektorých krajinách je stále nerovný prístup vo vzdelávaní. V mnohých z nich mladí ľudia pociťujú dôsledky vnímaných gender rozdielov. Sú to napríklad očakávania, aby sa mladé dievčatá vydávali skoro, čo im znemožňuje ich prístup k vzdelávaniu. V niektorých krajinách je vzdelávanie dokonca nebezpečné – každý rok je približne 60 mil. dievčat sexuálne napadnutých na ceste do školy. Iným príkladom dôsledkov gender rozdielov je India, kde až 62 % dievčat, ktoré vyštudujú strednú školu, nepracujú. 

Podľa Cherie Blair nestačí iba posilniť kvantitu vo vzdelávaní, nestačí iba mať viac detí na školách, ale je potrebná aj kvalita. Tá totiž nekorešponduje s nárastom kvantity vo vzdelávaní. Kvalitné vzdelávanie vidí nielen ako ekonomický benefit, ale aj ako verejný záujem, pri ktorom vzdelávanie učí normy a hodnoty. Študenti s takouto výbavou a perspektívami dokážu posúdiť, pokiaľ niečo nie je v spoločnosti v poriadku. 

Keďže vzdelávanie je celoživotné, Cherie Blair vidí dôležitú úlohu v technológií pre dospelých. Konkrétne pre ženy v rozvojových krajinách, aby dokázali rozvinúť svoje podnikateľské zručnosti. Aj keď sú technológie iba na začiatku, zdôraznila, že musíme pokračovať v objavovaní, ako môžeme vytvárať ešte väčší dopad na vzdelávanie všetkých detí, najmä pre deti na strednej škole. Aby sme dokázali rozšíriť tieto princípy vo vzdelávaní a technológie: „Musíme mať na našej strane vládu. Ale myslím si, že privátny sektor a filantropia hrá dôležitú rolu pri vyhľadávaní inovátorov a vytváraní podmienok pre inovácie." 

Znižovanie rozdielov v zručnostiach v automatizovanom svete 

Tento blok bol venovaný primárne diskusii o technológiách a o tom, ako sa máme vysporiadať s exponenciálnym rastom technológií v našich životoch. Diskutovali: 

Jamie Saavedra – Senior Director, Education, The World Bank Group 

Miho Taguma – Senior Policy Analyst and Project Manager, OECD 

Prof. Fernando M. Reimers – Professor of the Practice in International Education, Harvard Graduate School of Education 

Ryan Craig – Co-Founder, managing Director University Ventures 

H.E. Dr. Ahmed Al Eissa – Minister of Education, Saudi Arabia 

V diskusii vychádzali rečníci a rečníčka z predpokladu, že mnohé povolania kvôli technológiám zaniknú, ale mnohé aj vzniknú. Bude to zrejme podobný vývoj ako za posledných 200 rokov, keď s príchodom priemyselnej revolúcie vznikli nové povolania. Vieme, že štruktúra povolaní bude iná, ale nevieme ako presne. Jediná vec, ktorou si môžeme byť istí je neistota. A na túto neistotu a zmeny musíme pripraviť mladých ľudí. Musíme ich pripraviť na konkrétne kompetencie (vedomosti, zručnosti, hodnoty). 

Zároveň by mal nastať aj posun v myslení o kompetenciách – otázkou je, ako by mali tieto kompetencie formovať mladých ľudí k vytváraniu si vlastnej budúcnosti. Teda cieľom by malo byť posilnenie študentov, aby dokázali formovať svoju pozitívnu budúcnosť. Ide o koncept „learner agency" ktorý je rozvíjaný v krajinách OECD. Základnou myšlienkou tohto konceptu je, že každý kto sa vzdeláva môže veriť, že dokáže ovplyvniť svet okolo nás, že svet ovplyvňuje nás a my môžeme zmeniť svet. 

Pre túto zmenu je potrebné rozvinúť u mladých ľudí cieľavedomosť, nastaviť ich myseľ na rast, 

byť efektívny a budovať vlastnú identitu a komunitu okolo seba. K tomu nám majú dopomôcť školy. Tie podľa prof. Reimersa boli vynájdené na to, aby nám pomohli “grow out of our tribalism and to become cosmopolitan" K tomu nám majú dopomôcť aj technológie. Tie však nikdy nenahradia ľudský faktor. Ukazuje sa to v krajinách, v ktorých majú vynikajúce vzdelávanie, napríklad východoázijské alebo európske severské krajiny – ani tam nenahradili učiteľa žiadne roboty. Dôležité preto bude, aby učitelia boli vysoko sociálne cenení. Technológia bude potom fantastický doplnok človeka. 

Investovanie do vzdelávania pre budúcnosť 

Ďalšia diskusia bola vyslovene o technológiách vo vzdelávaní z perspektívy investorov. Diskutovali: 

Matt Greenfield – Managing Partner, Rethink Education 

Stanley Buchesky – Partner and Founder, EdTech Fund 

Sandeep Murthy – Partner, Lightbox 

Koichi Saito – Founder & General Partner, KK Fund 

Aj títo investori, ktorých primárnou náplňou práce je sledovať technológie vo vzdelávaní a tvoriť zisk ich využívaním , nehovorili o nahradzovaní učiteľov technológiami. Naopak, o technológiách hovorili ako o prostriedku, ktorý musí vedieť využívať učiteľ ako osoba, musí mať na to predpoklady a musí v tom dobrý byť. Masívne využitie technológií videli skôr pri riešení globálnych problémov vo vzdelávaní – gramotnosti, prístupnosti škôl pre všetkých a pod. 

Trendom v prístupe k technológiám je ich demonetizácia – znižovanie nákladov na ich výrobu. A tým sa stávajú technológie samozrejmými. Už teraz existuje množstvo aplikácií, ktoré sú zadarmo a prístupné každému. Príkladom je aplikácia, ktorá rozoznáva a analyzuje reč učiteľa – koľko rozpráva a či kladie otvorené alebo zatvorené otázky. Avšak „ľudskosť” nemôže byť demonetizovaná, musí sa pracovať na jej hodnote. Preto aj v tomto bloku diskutujúci dokonca uvažovali viac o iných zručnostiach ako zásadných, než o technológiách. 

Veľkú časť diskutovali o využití dát na zlepšenie vyučovania: 

  • Učiteľ dokáže prostredníctvom technológií rýchlo zistiť, koľko žiakov rozumie tomu, čo preberali v škole, koľko študentov má problémy a na druhý deň tomu napríklad prispôsobiť hodinu či využiť iné metódy. 
  • Dáta môžu byť využité pri analýzach rozličných problémov v škole, napríklad šikana, a sledovať súvislosti vymeškaných hodín u žiakov a ich správania. 
  • Dáta dokážu personalizovať vyučovanie. Napríklad, v súčasnosti pokiaľ žiak spraví test z fyziky a ukáže sa, že má málo bodov, povie sa mu, že sa má viac učiť. Ak však využijeme dáta, ukáže sa, že má chyby v konkrétnych bodoch, dokážeme mu personalizovať jeho učenie – definovať, akú konkrétnu časť z fyziky má doštudovať, či daná časť z fyziky nesúvisí s neznalosťami z matematiky a pod. 

Trieda budúcnosti 

Posledný diskusný blok bol venovaný ukážkam existujúcich ed-tech startupov a neziskových organizácií, využívajúcich technológie pre vzdelávanie. Rečníci pripúšťali, že ak bude viac technológií v triede, môžu pomôcť učiteľovi učiť efektívnejšie, ale nenahradia učiteľa. Svoje ukážky priniesli: 

Antony Salcito – VP of Worldwide Education, Microsoft 

Richard Baraniuk – Founder and Director, OpenStax 

Alex Rappaport – Co-Founder & CEO, Flocabulary 

Anant Agarwal – CEO, Edx 

Jonathan Schor – CEO, CodeMonkey 

Antony Salcito - VP of Worldwide Education, Microsoft 

Vo vzťahu technológie – človek hovoril, že „transformácia sú ľudia, nie technológie. Nie je to cesta digitalizácie alebo automatizácie, ale cesta fundamentálnej zmeny u ľudí." Otázka je, kedy, ako a koľko sa má technológia používať na škole. No v súčasnosti tieto odpovede ešte nemáme. Pretože technológie slúžia najlepšie s učiteľmi. Musíme sa preto pýtať, ako využívať technológie, aby sme dosiahli u žiakov rast, a to sa dá zistiť iba meraním. 

Anant Agarwal - CEO, Edx Edx je online platforma založená MIT a Hardvardom. Funguje v 169 krajinách a je používaná 14 mil. študentmi. Platforma ponúka kurzy z najlepších univerzít a inštitúcií vo svete – Harvard, MIT, UC Berkeley, Microsoft Tsinghua University, The Smithsonian a ďalších. '

Richard Baraniuk - Founder and Director, OpenStax OpenStax je nezisková organizácia, založená v roku 2012 s cieľom vytvoriť digitálnu knižnicu učebníc pre študentov. V Auguste 2017 používa učebnice OpenStax 42 % inštitúcií, poskytujúcich pomoc. Týmto objemom ušetrili pre 3,47 mil. študentov viac ako 340 mil. amerických dolárov. 

Jonathan Schor - CEO, CodeMonkey CodeMonkey je hra, ktorá učí deti písať v kóde v reálnom hernom prostredí. CodeMonkey využíva už viac ako 6 mil. detí po celom svete. Hra je využívaná aj vo vzdelávacích systémoch v niektorých krajinách v Ázii a Južnej Amerike a v USA a v Číne je hlavný zdroj v školách na počítačových krúžkoch. 

Alex Rappaport – Co-Founder & CEO, Flocabulary Flocabulary je ed-tech firma, ktorá využíva multimédiá, hudbu, na vysvetlenie učiva pre študentov. Zapojila už milióny študentov vo viac ako 20 000 školách po celom svete. Využíva radosť z učenia na dosiahnutia zlepšenia úspechu študentov. 

Ako dosiahnuť zmeny 

Naprieč všetkými rečníkmi a rečníčkami zaznievalo, že pre všetky zmeny vo vzdelávaní je nevyhnutná spolupráca medzi jednotlivými stakeholdermi. Aby navzájom spolupracovali rodičia, vláda, školy, zamestnávatelia. Zdôrazňovali, že v budúcnosti bude dôležitá rola “prostredníka” – organizácií, ktoré prepoja navzájom jednotlivých stakeholdrov. Nadácia Pontis má ambíciu, ako aj kapacitu byť takýmto prostredníkom. Program Generácia 3.0 má cieľ byť platformou, ktorá spája ľudí pre zmenu vo vzdelávaní.

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou