EN Zóna pre darcov

Čo nás naučil prvý ročník MentorExpresu

Pilotný ročník MentorExpresu: akcelerátora Generácie 3.0 je za nami.
07. jan 2019 -

Veronika Gilanová

Čo nás naučil prvý ročník MentorExpresu

V polovici decembra sme absolvovali posledné stretnutie pilotného ročníka MentorExpresu: akcelerátora Generácie 3.0. V rámci neho 3 mesiace poskytujeme vzdelávacím organizáciám a školám intenzívnu odbornú pro bono pomoc. Pomáhame im nastaviť lepšie svoje stratégie, napĺňať ciele a vzdelávať sa v potrebných oblastiach. (viac informácií o tom, čo je MentorExpres, ako funguje a aké organizácie sa ho zúčastnili v tomto ročníku, nájdete v tomto článku).

O tom, že naši účastníci prešli od začiatku spolupráce úžasný kus cesty a mnohí majú za sebou veľmi pôsobivé výsledky, sme sa presvedčili niekoľkokrát. MentorExpres bol však výzvou aj pre celý tím Generácie 3.0. Sústredili sme doň všetky naše skúsenosti z pro bono pomoci, ktoré sme v Nadácii Pontis nadobúdali niekoľko rokov. Dnes už vieme, že formát akcelerátora sa ukázal ako správny a budeme v ňom pokračovať aj tento rok. 

Počas posledných mesiacov sme sa toho zároveň veľa naučili a tu sú niektoré z našich zistení:

1. Prístup na mieru má obrovský význam

V MentorExprese sme tento rok mali 11 organizácií, ktoré boli ukážkou rozmanitosti. Od úplných nováčikov až po „ostrieľaných hráčov“. Ich potreby sa líšili v jednak v oblastiach, v ktorých potrebovali podporu, ako aj v intenzite pomoci od mentorov. To, že sme sa každému snažili pomoc našiť čo najviac na mieru, ocenili účastníci ako najväčší prínos akcelerátora. Obrovská vďaka za to patrí najmä našim skvelým mentorom a konzultantom.

2. Menšiemu počtu sa môžete venovať intenzívnejšie 

Pracovať intenzívne tri mesiace s jedenástimi organizáciami sa ukázalo ako dosť ambiciózny cieľ. Tento rok plánujeme zaradiť do akcelerátora nižší počet účastníkov, ktorým sa však budeme môcť o to intenzívnejšie venovať. 


3. Skvelý projekt a silný tím by mali byť v rovnováhe

Čo je pre úspech projektu dôležitejšie? Výborná myšlienka s potenciálom pre reálny dopad? Alebo schopní ľudia, ktorí sú pripravení zdolávať výzvy a dotiahnuť veci do úspešného konca? V programe sa nám vyskytli aj projekty, u ktorých bol jeden z elementov výrazne silnejší na úkor druhého. Pre úspešnú dlhodobú spoluprácu je však nevyhnutné, aby boli na vysokej úrovni oba.

Všetky z vyššie uvedených poučení sme premietli aj do nastavenia aktivít Generácie 3.0 na ďalšie roky. Čaká nás preto viacero významných zmien (napríklad v časovom rozvrhnutí a usporiadaní jednotlivých častí programu), ktoré vám predstavíme v samostatnom článku. Iba v skratke: tento rok budeme vyberať cielene projekty so zámerom ich šírenia do čo najviac škôl. Najskôr prejdú Labákom: bootcampom Generácie 3.0, dvojdňovým podujatím, na ktorom budeme s odborníkmi hľadať cesty, ako inovatívne projekty šíriť do ďalších škôl. Projekty s najväčším potenciálom na šírenie zaradíme do MentorExpresu. 

Sme nesmierne radi, že zmysluplnosť programu Generácia 3.0 nám neustále potvrdzujú nielen naše výsledky, ale aj narastajúci počet nadšencov, ktorí nám v procese nezištne pomáhajú. V roku 2018 vás bolo niekoľko desiatok a chceli by sme vám aj touto formou vysloviť ešte raz jedno veľké ĎAKUJEME!

Individuálni mentori, ktorí tri mesiace sprevádzali naše organizácie MentorExpresom: 
Nina Aleksieva, Jana Bernaťáková, Gábor Bindics, Snežanka Ďuricová, Michal Juhás, Zuzana Lazišťanová, Braňo Ondrášik, Lucia Pašková, Katarína Remiášová, Jozef Šovčík, Pavol Varga 

Lektori a expertní pro bono konzultanti, ktorí počas programu poskytli svoje know-how formou prednášky, workshopu alebo konzultácie na mieru: 
Branislav Andreanský, Mikuláš Banči, Matúš Bakyta, Michal Belej, Vladimír Burjan, Peter Dráľ, Daniel Duriš, Marek Fano, Simona Fiabáne, Marcela Havrilová, Vanda Hlaváčková, Martin Holík, Pavel Hrica, Dalibor Jakuš, Peter Kolesár, Jana Kontúrová, Martina Králová, Martin Kuruc, Heliodor Macko, Martin Majling, Jana Malaga, Michal Maxian, Katarína Molnárová, Patrik Pauko, Martin Provazník, Saskia Repčíková, Jana Riečanská, Tomáš Rosputinský, Zuzana Schaleková, Zdeněk Slejška, Zuzana Suchová, Lenka Surotchak, Mária Sztarovics, Naďa Urbanová

A v neposlednom rade, veľká vďaka patrí kolegom z tímu Generácie 3.0, ktorí nad rámec svojich bežných povinností obetavo pomáhali, najmä pri príprave podujatí MentorExpresu a Labáku (bootcampu, ktorý MentorExpresu predchádzal).

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

S podporou