EN Zóna pre darcov

Ako sledujeme dopad projektov? Pozrite si prvé výsledky

Jeden z unikátnych prínosov programu Generácia 3.0 je sledovanie dopadu.
25. feb 2019 -

Nadácia Pontis

Ako sledujeme dopad projektov? Pozrite si prvé výsledky

Jeden z unikátnych prínosov programu Generácia 3.0 je sledovanie dopadu. So skúsenými výskumníkmi vo vzdelávaní realizujeme na vybraných prístupoch výskum, ktorým overujeme ich účinnosť. Cieľom je, aby sa do škôl šírili projekty, ktoré u žiakov preukázateľne rozvíjajú zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí.

Ako sme postupovali

Každý z prístupov má prideleného vlastného výskumníka. Ten v prvom kroku preveril dostupné informácie o podobných prístupoch v odbornej literatúre, prípadne hľadal príklady obdobnej praxe v zahraničí. Na základe týchto informácií navrhol optimálny experimentálny dizajn na sledovanie účinnosti v podmienkach slovenského vzdelávacieho systému.

Získanie relevantných výsledkov pri hodnotení účinnosti je veľmi náročné na čas a často si vyžaduje aj niekoľkoročný systematický a plošný zber dát. Keďže takýto ideálny postup z časových dôvodov nie je možný, každý z výskumníkov navrhol aj jednoduchší postup, prispôsobený tak, aby sa dal stihnúť za jeden školský rok a zároveň poskytol čo najužitočnejšie informácie o každom inovatívnom prístupe.

Aké budú ďalšie kroky

Od marca do júna bude prebiehať zber a analýza dát. Vyhodnotenie a závery za aktuálny školský rok budú k dispozícii na začiatku septembra 2019.

V nasledujúcich mesiacoch budú výskumníci zároveň hľadať najefektívnejší spôsob ich šírenia na čo najväčší počet škôl.

Ak sa chcete dozvedieť viac z priebežných správ k výskumu, prečítajte si podrobnejšie zhrnutie.

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

S podporou