EN Zóna pre darcov

Ako pokračovať so šírením inovácií na všetky školy

Kľúčová bude spolupráca so zriaďovateľmi a s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
10. feb 2022 -

Norbert Maur

Ako pokračovať so šírením inovácií na všetky školy

V nadchádzajúcom období nás čaká úloha zapojiť do inovatívneho vzdelávania všetky učiteľky a učiteľov. Už teraz vieme stavať na úspešných príkladoch spolupráce počas prvej vlny pandémie, keď sa prepájal občiansky, verejný i súkromný sektor. Budeme však potrebovať systémové nástroje, ktoré pomôžu so šírením inovácií. 

Na strane zriaďovateľov môže ísť napr. o podpornú stratégiu financovania vzdelávania učiteliek a učiteľov. Na strane ministerstva bude dôležité efektívne nastavenie Plánu obnovy a nového programového obdobia. Zároveň, očakávaný je aj vznik nových finančných mechanizmov na podporu šírenia inovácií do škôl.

Stále sa však nachádzame v období, v ktorom učiteľky a učitelia potrebujú pomoc. Preto, okrem zavádzania inovácií na školách, musia dostať aj čo najkvalitnejšiu a najširšiu podporu. Či už vo forme mentorov, alebo prostredníctvom centier, v ktorých môžu získať viaceré služby – od technických cez administratívne až po psychologické.

Ako šíriť inovácie aj v iných než vzdelávacích oblastiach

Projekty z EDUcampu a EDUakcelerátora radíme pod sociálne inovácie. Nové riešenia na problémy, ktoré v spoločnosti zažívame a pozorujeme – aj tak by sa dal stručne charakterizovať tento pojem.
Počas piatich rokov Generácie 3.0 sme vyvinuli nástroje, ako sociálne inovácie vo vzdelávaní vyhľadávať, analyzovať, nastaviť ich stratégie, pomôcť v ich šírení, sledovaní dopadu a udržateľnosti.

Poznáme však na Slovensku sociálne inovácie? A akým spôsobom ich máme šíriť? Podľa prieskumu agentúry FOCUS pre Nadáciu Pontis z júna 2020 je rozpoznateľnosť sociálnych inovácií na Slovensku zatiaľ minimálna. Verejnosť tento pojem nevníma, ani nevie vymenovať ich príklady.

Sociálne inovácie ale existujú aj u nás a už teraz prichádzajú od donorov investície na ich šírenie. Na to, aby boli životaschopnejšie, bude potrebné pracovať na zlepšení povedomia o nich a vytvárať ďalšie nástroje na ich vznik a podporu.

Bootcampy, akceleračné alebo inkubačné programy, hackathony, sledovanie a manažovanie dopadu, mapovanie sú nástrojmi, ktoré potrebujeme v budúcnosti rozšíriť, aby sme dokázali sociálnymi inováciami riešiť spoločenské problémy, podobne ako sa deje vo vzdelávaní vďaka Generácii 3.0.

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou