EN Zóna pre darcov

5 projektov postúpilo do EDUakcelerátora

EDUcamp máme za sebou. Pozrite si, ako podujatie dopadlo a ktorých 5 projektov pokračuje do EDUakcelerátora.
10. júl 2019 -

Jana Meszárosová

5 projektov postúpilo do EDUakcelerátora

Koncom mája sa v rámci tohtoročného cyklu programu Generácia 3.0 konal EDUcamp, podujatie na ktorom sa zúčastnilo 16 finalistov spomedzi 58 prihlásených projektov. Tí počas dvoch dní hľadali spoločne s odborníkmi zo školstva a biznisu cestu, ako ich inovatívne vzdelávacie prístupy šíriť do ďalších škôl či zavádzať do vzdelávacieho systému.

Program EDUcampu bol viac než bohatý. Finalistov čakali workshopy a individuálne konzultácie so 16 mentormi, medzi ktorými figurovali mená ako Matej Ftáčnik zo startup scény, spoluzakladateľ VacuumLabs.com a The Spot, ktorý v Silicon Valey pomáhal pri expandovaní slovenských startupov zo startup scény, Saskia Repčíková, ktorá za svoju činnosť v oblasti rozvoja školstva bola v roku 2016 zaradená do Siete sociálnych inovátorov Slovenska, ale aj Gábor Bindics, ktorý vybudoval cyklokuriérsku službu Švihaj šuhaj a neskôr aj obľúbené kultúrne centrum KC Dunaj. Témy konzultácií a workshopov sa točili okolo tém finančného manažmentu, komunikácie, fundraisingu, leadership a rozvoja tímu, nastavenia stratégie, cieľov, ale aj sledovania dopadu.  

Ako vnímali tohtoročný EDUcamp jeho účastníci?

EDUcampom však nekončíme

Zo 16 finalistov sme na základe hodnotenia na EDUcampe vybrali 5 organizácií, ktoré postupujú do 3-mesačného mentoringovo-vzdelávacieho programu EDUakcelerátor. Navyše, účastníci akcelerátora majú možnosť získať na podporu svojich aktivít granty vo výške 5 000 až 15 000 €. Ktoré projekty postúpili?

Projekt Rozšírenie programu DofE všetkým mladým ľuďom
Predkladateľ: The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z.

Komplexný rozvojový program, ktorý prostredníctvom nastavovania osobných cieľov a pomoci mentora dáva mladým ľuďom šancu rozvinúť svoje charakterové vlastnosti, naplniť svoj potenciál a uspieť v živote. Viac o projekte si môžete prečítať tu

Projekt Ja a peniaze
Predkladateľ: Junior Achievement Slovensko, n. o.

Program je zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti žiakov hravou formou – prostredníctvom ústrednej postavy Filipa a s použitím praktických príkladov z praxe. Viac o projekte si môžete prečítať tu

Projekt Školy, ktoré menia svet (ŠKMS)
Predkladateľ: Inštitút pre aktívne občianstvo

Tréningovo-mentoringový program zameraný na profesionálny rozvoj pedagógov spoločenskovedných predmetov a občianskych kompetencií žiakov, ktorý prispieva k vytváraniu novej podoby občianskej náuky a k posilneniu demokratickej klímy v škole. Viac o projekte si môžete prečítať tu

Projekt Otvorené školy
Predkladateľ: Nadácia otvorenej spoločnosti

Vyškolení dobrovoľníci diskutujú so žiakmi na témy ako ľudské práva, demokracia, fungovanie štátu či rasizmus a extrémizmus a motivujú tak žiakov spolupodieľať sa na živote školy a v jej rozhodovacích procesoch. Viac o projekte si môžete prečítať tu

Projekt Dramatickou výchovou a poznaním minulosti k lepšej budúcnosti
Predkladateľ: Post Bellum SK

Prostredníctvom dramatickej výchovy projekt zoznamuje žiakov a študentov s historicko-kultúrnymi reáliami Slovenska, rozvíja ich sociálnu a emočnú inteligenciu, komunikačné a argumentačné schopnosti, kritické myslenie a vedie ich k porozumeniu a tolerancii. Viac o projekte si môžete prečítať tu

Začíname v septembri

Každá z piatich vyššie menovaných organizácií získa počas EDUakcelerátora svojho osobného mentora, ktorý jej pomôže nastaviť prístup čo najefektívnejšie a dosiahnuť stanovené ciele. Okrem toho získajú účastníci prístup k odborným školeniam, vzdelávacím aktivitám podľa individuálnych potrieb, konzultáciám na mieru, networkingu a finančnej pomoci.

Po skončení 3-mesačného akcelerátora nasleduje fáza sledovania dopadu, kedy so skúsenými výskumníkmi vo vzdelávaní realizujeme na vybraných prístupoch výskum, ktorým overujeme účinnosť. Cieľom je, aby sa do škôl šírili projekty, ktoré u žiakov preukázateľne rozvíjajú zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí. 

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou