EN Zóna pre darcov

Venujte jeden deň svojho času pre zlepšenie vzdelávania na Slovensku

Pre program Generácia 3.0 hľadáme externých spolupracovníkov a spolupracovníčky, ktorí sú ochotní pomôcť formou pro bono expertnej konzultácie.
31. okt 2019 -

Veronika Gilanová

Venujte jeden deň svojho času pre zlepšenie vzdelávania na Slovensku

Expertná pomoc je jedným z hlavných pilierov programu Generácia 3.0. Organizácie, ktoré do programu vyberieme, k nej majú prístup vo všetkých fázach, od EDUcampu cez EDUakcelerátor a potenciálne aj po ich skončení. Aby naši účastníci mohli čo najviac rásť, skvalitňovať svoje programy a šíriť svoj inovatívny vzdelávací prístup do škôl, musia sa popasovať aj s výzvami, ktoré presahujú ich odborné či finančné kapacity. Preto majú okrem osobného mentora k dispozícii aj vzdelávacie aktivity, individuálne konzultácie s expertmi z rôznych oblastí, spoluprácu s výskumníkom pre sledovanie dopadu a finančnú podporu na pokrytie svojich rozvojových aktivít.

Počas dvoch ročníkov EDUakcelerátora (pozn.: druhý v čase uverejnenia tejto výzvy ešte stále prebieha) sme takto pomohli 16 organizáciám, ktoré absolvovali spolu vyše 740 hodín odborných konzultácií, školení, tréningov a workshopov.

Prečítajte si aj: 5 projektov postúpilo do EDUakcelerátora

O expertnú pomoc je na strane organizácií veľký záujem a v budúcnosti by sme služby radi rozšírili aj na vznikajúcu sieť alumni (organizácie, ktoré prešli naším programom). Hľadáme preto nové tváre do rodiny "Pontis Heroes" -  potenciálnych spolupracovníkov, ktorí sú ochotní venovať vzdelávaniu na Slovensku "kúsok" svojej expertízy a pár hodín času. Ak máte chuť pomáhať, no neviete, komu a ako, dajte nám o sebe vedieť.

Prejsť na prihlasovací formulár


Na aký typ spolupráce hľadáme odborníkov?

Organizácie zapojené do programu často v ich rozvoji brzdia výzvy, na riešenie ktorých momentálne nemajú odborné ani časové kapacity. Aktuálne preto hľadáme expertov na jednorazové konzultácie ku konkrétnemu problému, ktorých úlohou bude pomôcť svojím know-how v danej téme hľadať možné riešenia v krátkom časovom období (zvyčajne ide o jedno, resp. dve stretnutia).

Komu budú pro bono experti pomáhať?

Overeným organizáciám, realizujúcim projekty v oblasti vzdelávania, ktoré sú účastníkmi alebo absolventami nášho programu Generácia 3.0. Prečítajte si viac napríklad o našich aktuálnych alebo minuloročných účastníkoch.

Aký typ expertízy hľadáme?

Najviac žiadaní sú špecialisti z oblasti marketingovej komunikácie, public relations, ľudských zdrojov, IT, práva, finančného riadenia a strategického manažmentu. Zadania na expertné konzultácie však zvyknú byť veľmi rôznorodé, preto budeme radi, ak nám dáte o sebe vedieť a možno nájdeme ponuku presne na mieru pre vás.

Aká je časová náročnosť spolupráce?

Pri plánovaní treba počítať s prípravou, ktorá zahŕňa detailné oboznámenie sa s problémom a štúdium pripravených podkladov. Na samotnú konzultáciu, ktorá prebehne vo vopred vzájomne odsúhlasenom termíne, je dobré vyhradiť si minimálne štyri hodiny času. V prípade potreby po konzultácii nasleduje ešte follow-up stretnutie (2-4 hodiny).

Mám záujem a vyplnil/a som formulár. Čo ma čaká ďalej?

Keď dostaneme zadanie, ktoré je v súlade s vašou expertízou, budeme vás kontaktovať a detailne si ho s vami prejdeme. V prípade záujmu vás následne prepojíme priamo s organizáciou, ktorá je príjemcom pro bono pomoci. Potreby individuálnych konzultácií však vznikajú priebežne počas celého roka, preto Vás prosíme o trpezlivosť, pokiaľ sa s Vami nespojíme v priebehu najbližších týždňov.

Prejsť na prihlasovací formulár

 

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou