EN Zóna pre darcov

V Trnave, Snine a v Prešove pribudnú nové EDUpointy

Pokračujeme v rozširovaní siete inšpiratívnych miest pre riaditeľov, učiteľov a ľudí zaujímajúcich sa o vzdelávanie. Dve pribudnú na východe Slovenska.
19. nov 2020 -

Nadácia Pontis

V Trnave, Snine a v Prešove pribudnú nové EDUpointy

Trnava, Prešov a Snina. V týchto mestách sa od začiatku budúceho roka budú môcť stretávať fanúšikovia inovatívnych foriem učenia. Program EDUpointov spočíva v inšpiratívnych workshopoch, diskusiách či školeniach na aktuálne témy z oblasti vzdelávania a školstva. Účastníci sa tiež navzájom spoznávajú prepájajú a inšpirujú.

Organizátorom v Trnave bude občianske združenie Lifestarter, ktorého poslaním je pomáhať ľuďom v osobnostnom a profesijnom raste prostredníctvom motivačných seminárov, neformálneho vzdelávania, kvalitných voľnočasových aktivít a kultúrno-umeleckých podujatí.

„Veríme, že vytvorenie priestoru a príležitostí pre ďalší rozvoj pedagógov jednak otvorí kľúčové témy a poskytne podnety na diskusiu, ale aj motivuje učiteľov vzdelávať sa kontinuálne a inšpirovať sa odborníkmi či pozitívnymi skúsenosťami svojich kolegov,“ uvádzajú zástupcovia združenia.

Prešove sa o organizáciu EDUpointu postará V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, ktorý dlhodobo pracuje s dospievajúcou mládežou a venujeme sa systematicky kompetenčnému rozvoju mladých ľudí.

„Naším hlavným cieľom pre novovytvorený EDUpoint v Prešove je podporovať, prepájať a rozvíjať učiteľov a pedagogických pracovníkov základných a stredných škôl z Prešova a okolia a prinášať im inovatívne prístupy, ako pracovať na sebe aj ako pracovať so svojimi žiakmi, a ako budovať pozitívnu klímu školy a svojej triedy, či vytvárať inkluzívne prostredie pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,“ spresňuje organizácia.  

Snine vzdelávacie aktivity zastreší organizácia Živica a finalistka Učiteľ roka Jana Karľová. Organizácia podujatí prebehne v spolupráci s mestom Snina, ktoré v úvodnom fungovaní poskytne priestory a techniku. Vďaka tomu dokáže organizácia pokryť okresy Snina, Humenné a Medzilaborce, v ktorých neprebiehajú takmer žiadne vzdelávacie a rozvojové aktivity pre pedagógov a organizácie.

Zámerom EDUpointu je vytvoriť aktívnym učiteľom a učiteľkám, riaditeľom a riaditeľkám škôl, ako aj širokej verejnosti prístup k inšpiratívnym prednáškam o vzdelávaní, príkladom dobrej praxe zo škôl a vytvárať im priestor pre formovanie podnetov na zlepšenia vo vzdelávaní.

V aktuálnej situácii ponúkajú EDUpointy svoj program najčastejšie online. Všetky podujatia sú zverejňované v sekcii EDUpointy, prípadne na Facebooku Nadácie Pontis.

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou