EN Zóna pre darcov

Prvý Impact report mapuje dopad aktivít Generácie 3.0 za 3 roky

Prečítajte si, aké výsledky priniesli prvé tri roky nášho vzdelávacieho programu.
28. apr 2020 -

Nadácia Pontis

Prvý Impact report mapuje dopad aktivít Generácie 3.0 za 3 roky

Dôležitou súčasťou programu Generácia 3.0 je sledovanie dopadu. Zámerom je šíriť do škôl len také projekty, ktoré u študentov preukázateľne zlepšujú zručnosti a vedomosti a upevňujú hodnoty. Zároveň skúmame aj dopad samotnej Generácie 3.0. Po prvý raz sme ho spracovali do ucelenej formy, v rámci ktorej sledujeme program od jeho spustenia do konca roka 2019. Ide pravdepodobne o jeden z prvých ucelených impact reportov na Slovensku.

„Sledovanie dopadu je jedným z hlavných pilierov, na ktorom stojí program Generácia 3.0. Chceli sme si overiť, že naozaj meníme vzdelávanie na Slovensku. Impact report je akési vysvedčenie, ako dobre sme nastavili a realizovali program. Naším zámerom je tiež naučiť aj iné organizácie, ako sledovať dopad a ako ho následne vylepšovať,“ vysvetľuje Norbert Maur, programový manažér Generácie 3.0.

Impact report sme spracovali podľa medzinárodne uznávaného manuálu na zobrazovanie spoločenského dopadu Social Reporting Standard. Ten pracuje so štruktúrou vstupy/výstupy/výsledky/dopad a ukazuje, ako sa napĺňa cieľ programu – zasiahnuť 15 000 učiteľov.

„Vo svete je tendencia štandardizovať aj prezentáciu výsledkov. Metodika Social Reporting Standard umožňuje prezentovať dopad veľkej organizácie ako je Nadácia Pontis, rovnako ako malým organizáciám,“ objasňuje N. Maur.

Impact report sleduje dopad v rámci Generácie 3.0 na úrovni:

  1. organizácií, ktoré podporuje
  2. cieľovej skupiny, ktorú zasahuje.

Na prvej úrovni mapuje, ako EDUcampom, EDUakcelerátorom a celou paletou pro bono služieb a finančnou pomocou pomohla nadácia v posune občianskych organizácií. Ako sa zlepšili v šírení svojho vzdelávacieho prístupu na školy, ako sa posilnili ako organizácie, prípadne, ako sa finančne zastabilizovali. „Naším cieľom je šíriť inovatívne vzdelávacie prístupy do škôl. Preto si sledujeme aj posun pri učiteľoch. Realizovali sme vlastný dotazníkový zber dát. Ukázalo sa, že až 95 % učiteľov by vzdelávacou aktivitu, ktorej sa zúčastnili, odporúčalo svojim kolegom. 72 % učiteľov uviedlo, že vďaka aktivite sa zvýšila ich motivácia učiť. 67 % učiteľov uviedlo, že vďaka aktivite sa zvýšila motivácia žiakov na ich hodinách,“ približuje N. Maur sledovanie dopadu na druhej úrovni.

Impact report okrem množstva dát a vizualizácií prináša aj tri inšpiratívne príbehy organizácií, ktoré G3.0 výrazne posunula, a reflexiu programu za uplynulé tri roky. Zároveň sa v reporte nachádza aj kapitola, ktorá sa venuje znásobovaniu dopadu vďaka ďalším aktivitám Nadácie Pontis, najmä nadačným fondom. „Od roku 2016, kedy vznikala Generácia 3.0 do roku 2019 sa nám podarilo navýšiť cez nami spravované nadačné fondy objem financií na vzdelávacie programy takmer o 384 000 eur, čo je nárast o takmer 394 %,“ uvádza N. Maur.

Čo nájdete v Impact reporte:

  • sumár aktivít Generácie 3.0 za tri roky aj s vyčíslením zapojených organizácií, mentorov či poskytnutých finančných prostriedkov
  • výpočet výsledkov jednotlivých častí programu ako sú EDUcamp, EDUakcelerátor, EDUpointy
  • 3 príklady úspešnej praxe absolventov programu Generácia 3.0
  • výsledky dotazníkového prieskumu medzi zapojenými učiteľmi
  • výpočet aktivít na znásobenie dopadu Generácie 3.0

 

Impact report nájdete na tomto linku.

 

 

 

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou